Direct naar de content

Rotterdam sterker en veiliger na vier jaar #Kendoe

Rotterdam is de afgelopen vier jaar groener, gezelliger en veiliger geworden. Het college kijkt terug op vier constructieve jaren waarin samen met Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeenteraad is gewerkt aan het sterker maken van de stad. Dat concludeert het college van de gemeente Rotterdam in de Eindstand, het verantwoordingsdocument van de collegeperiode 2014-2018.

Kansen pakken
Ruim 161.000 m2 leegstaande kantoorruimte heeft een nieuwe bestemming gekregen en meer dan 15.000 Rotterdammers zijn vanuit de bijstand weer aan het werk gegaan. Ook de afgelopen vier jaar hebben meer nationale en internationale bedrijven gekozen om in Rotterdam te investeren en om zich in Rotterdam te vestigen. Daar spreekt vertrouwen uit. Een ontwikkeling die de komende jaren werkgelegenheid en bedrijvigheid biedt in haven én stad. Rotterdam is in trek. Er komen meer bezoekers naar de stad en die bezoekers verblijven langer in de stad.

De afgelopen jaren is een groeiend aantal Rotterdammers met kinderen in de wijken rondom het centrum komen wonen. Rotterdammers kijken met meer vertrouwen naar de toekomst, zijn meer tevreden met hun buurt en ervaren hun buurt als veiliger. Steeds meer Rotterdammers zetten zich in voor hun stad, en praten en beslissen mee. Helpen in het schoonhouden van hun buurt, en denken en doen mee in het veilig en gezellig houden ervan. De onderwijsresultaten zijn op lagere en middelbare scholen gestegen.

Verder bouwen
In de afgelopen vier jaar zijn ook belangrijke besluiten genomen om het typisch Rotterdamse straatbeeld van hijskranen en samen doorbouwen aan de stad ook de komende jaren werkelijkheid te laten zijn. Voorbeelden daarvan zijn De Woonvisie 2030, de nieuwe Coolsingel, het Collectiegebouw en het besluit om mee te werken aan Feyenoord City.

Uitdagingen
De afgelopen vier jaar gingen niet altijd vanzelf. De rol van de gemeente is soms beperkt tot het ‘mogelijk maken’ als begeleider, geldschieter of adviseur. Een stad besturen betekent ook samen optrekken met veel en verschillende partners. Niet alle ambities heeft het college volledig kunnen realiseren, maar er zijn wel forse stappen de goede kant op gezet. Zo is de target rondom de daling van het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt, niet volledig gehaald. De inzet van veel betrokken Rotterdamse vrijwilligers, samen met de gemeente, leidden wel tot een daling van de eenzaamheid onder 65-plussers. Dat cijfer krijgt extra betekenis doordat in de rest van Nederland het aantal eenzamen nog altijd stijgt.

Wijkprofiel
Daarnaast is vandaag ook het Wijkprofiel gepubliceerd. Voor de derde keer zijn 30.000 Rotterdammers geënquêteerd over hun stad. Deze input gecombineerd met feitelijke informatie vormen het Wijkprofiel, een tweejaarlijkse signaleringsinstrument, die laat zien hoe de veiligheids-, de sociale en fysieke index zich ontwikkelen op stedelijk-, gebieds- en wijkniveau. De meting van 2014 was de nulmeting, waarbij de scores van de drie indexen voor de stad als geheel op 100 stonden. Nu – na de derde meting – laten de indexen alle drie een positieve ontwikkeling zien, aan het eind van deze collegeperiode. De Veiligheidsindex is gestegen naar 108, de Sociale Index naar 105 en de Fysieke Index naar 107. Het wijkprofiel is in zijn geheel vanaf 12 januari online te bekijken op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.

De stand van de ambities en targets die het college zich heeft gesteld in het collegeprogramma #Kendoe is opgenomen in de Eindstand. In deze eindverantwoording wordt per portefeuille in het kort de in het oog springende resultaten weergegeven, de bijlage zet alle resultaten van de doelen uit Coalitieakkoord en Collegeprogramma op een rij. Op 1 februari gaat het college met de gemeenteraad in debat over de eindresultaten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl