Direct naar de content

Rotterdam. Sterker door.

College maakt ruimte vrij om fors te investeren in zeven stadsprojecten

Rotterdam investeert de komende jaren 233 miljoen in zeven stadsprojecten. Deze investering maakt onderdeel uit van een breed en stevig herstel- en investeringsprogramma, Rotterdam. Sterker door. Met dit programma wil het college van B&W de onmiskenbaar negatieve effecten van de coronacrisis het hoofd bieden én verder bouwen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad. Het college doet ook een appél op alle partners in de stad om het stadsmotto: “Sterker door Strijd” samen waar te maken. Door juist nu samen de handschoen op te pakken en anticyclisch te investeren kan onze stad sterker uit de crisis komen.

Rotterdam sterker door samen.
We zien de zorgen en verdriet bij Rotterdammers over de gevolgen van de crisis in hun persoonlijk leven. Tegelijkertijd weten we dat onze stad groot, vitaal en mooi is geworden door er voor elkaar te zijn en samen de handen uit de mouwen te steken. Die Rotterdamse mentaliteit zien we ook nu in de stad terug: bij ondernemers die de draad weer oppakken in het anderhalvemeter Rotterdam, bij weldoeners die scholen voorzien hebben van laptops, bij het verplegend personeel, bij Rotterdammers die hun buren helpen, bij onze eigen ambtenaren en nog vele anderen. Op die mentaliteit willen we door en met dit herstel- en investeringsprogramma leggen we daarvoor een stevige basis.

Rotterdam sterker door investeren.
We maken ruimte vrij om te investeren in de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad. We zijn ervan overtuigd dat fors investeren in onze publieke ruimte als katalysator werkt voor meer investeringen. De coronacrisis laat ons zien dat, zeker in een stad, de publieke ruimte essentieels is voor de kwaliteit van wonen en leven. De komende jaren geven we een kwaliteitsimpuls door de volgende projecten: Alexanderplein, Rijnhavenpark, de Hofbogen, Maashavenpark, Hofplein & Blaak, Schouwburgplein en Getijdepark Feyenoord. In deze zeven projecten komen verstedelijking, vergroening, klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit, werkgelegenheid en wonen samen. Daarmee versterken en verfraaien we onze stad duurzaam. Daarnaast maken we extra geld vrij om:

 • de bouw van woningen in onze stad aan te jagen
 • de cultuurprogrammering voor alle Rotterdammers te versterken
 • Rotterdammers zonder werk om te scholen voor beroepen waar krapte of groei is.
 • Energietransitie als vliegwiel voor economische kansen en nieuwe werkgelegenheid

We gaan in gesprek met het Rijk, het Rotterdams bedrijfsleven, de waterschappen, de corporaties en de kennisinstellingen om de komende jaren fors mee te investeren. Zodat Rotterdam een sociale stad blijft met oog en oor voor Rotterdammers die het moeilijk hebben en waar het voor iedereen goed wonen en werken is.

Ondertussen hebben we, om de sporen die de crisis in onze stad achterlaten niet te diep te laten worden, tientallen grotere en kleinere maatregelen genomen. Een paar voorbeelden:

 • Coronaproof huisvesting voor dak- en thuislozen
 • Gratis circulaire terrasvlonders voor de Rotterdamse horecaondernemers
 • Uitvoering van TOZO regeling
 • Noodfonds voor gesubsidieerde cultuurinstellingen en exploitanten van sportvoorzieningen met liquiditeitsproblemen
 • Zomercampus voor 6000 leerlingen in samenwerking met de Rotterdamse scholen
 • Ruim twintig straten en zestien pleinen samen met ondernemers en bewoners anderhalvemeterproof gemaakt
 • Alle onze parken en openbare speeltuinen en sportvelden anderhalvemeterproof gemaakt