Direct naar de content

Rotterdam start samenwerking zorgpreventie in de wijk

Op donderdag 10 maart trapten Rijnmond dokters, stichting DOCK, SOL Welzijn, Pit010, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam de samenwerking preventie in de wijken af. De professionele zorg- en hulpverleners in de wijk gaan op het gebied van gezondheid en leefstijl intensiever samenwerken. Met als doel Rotterdammers eerder ondersteuning te bieden bij het aangaan van een gezondere levensstijl en om ze minder afhankelijk te maken van de zorg.

Een ongezonde leefstijl kan leiden tot mentale en lichamelijke klachten. Wanneer men met deze klachten naar de huisarts gaat, blijkt vaak dat deze niet met medicijnen of medisch ingrijpen opgelost kunnen worden. Ook schulden of opvoedproblemen kunnen de gezondheid beïnvloeden. Het is belangrijk dat juist ook die problemen worden aangepakt en er ondersteuning bij een gezonde leefstijl wordt geboden als mensen met klachten bij de huisarts komen.

Wethouder Christine Eskes (o.a. Volksgezondheid): “Met deze aftrap van de wijksamenwerking brengen we preventie voor Rotterdammers heel dichtbij, in hun eigen wijk. Huisartsen, welzijnswerkers en de vraagwijzer kunnen Rotterdammers adviseren over alle mogelijkheden die er in hun wijk zijn om gezondere keuzes te maken. Professionals in de wijk weten nog niet altijd wat andere organisaties kunnen bieden aan preventieve hulp. Deze wijksamenwerkingen gaan daar de benodigde verandering in brengen, zodat uiteindelijk alle Rotterdammers een gezonde levensstijl kunnen genieten en waar mogelijk minder afhankelijk worden van de zorg.”

Unieke aanpak

Uniek in de Rotterdamse aanpak is dat we dit samen met de professionals in de wijk, de gemeente en een zorgverzekeraar gaan vormgeven. We gaan dit jaar van start in drie wijken, te weten Crooswijk, het Oude Noorden en Beverwaard. Met de partijen in die wijken experimenteren we met het inrichten van de wijkpreventie. Tijdens de experimenten houden onderzoekers bij de verschillende partners de vinger aan de pols en kan er waar nodig worden bijgestuurd.

Eind 2022 zijn naar verwachting de eerste resultaten van de intensievere samenwerking bekend. Daarna wordt ook in andere wijken in Rotterdam gestart. Komende tijd sluiten steeds meer partijen aan. Mirelle van Gemert, regiomanager Zilveren Kruis: “Het ondersteunen bij leefstijl of hulp bij de aanpak van schulden is soms het beste medicijn. Door over schotten heen samen te werken aan preventie in de wijk, helpen we Rotterdammers in kleine stapjes te werken aan hun gezondheid.”

Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam

Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam zullen als opdrachtgevers en financiers van preventie zorg en welzijn ondersteunen bij deze structurele samenwerking.

Afbeeldingen

  • Ondertekening samenwerking wijkpreventie - Fotograaf: David Rozing