Direct naar de content

Rotterdam start experiment met wijkbasisbanen

Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch aan betaald werk helpen. Dat is het doel van de wijkbasisbanen waarmee Rotterdam vanaf 1 januari op kleine schaal gaat experimenteren. Drie Rotterdammers die al jaren in de bijstand zitten, gaan aan de slag bij Woonstad Rotterdam en WMO-Radar. Zij gaan laagdrempelige en ondersteunende werkzaamheden verrichten die een positief effect hebben op de wijk. Hiervoor ontvangen ze het wettelijk minimumloon. Dat wordt deels door de gemeente en deels door de organisaties betaald.

Rotterdammers die al jaren een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, krijgen met een wijkbasisbaan de kans om weer mee te doen en zich te ontwikkelen. Ze worden beloond voor belangrijke maatschappelijke taken in de wijk die nu vaak blijven liggen, zoals aanspreekpunt zijn voor bewoners of het ondersteunen van een beheerder. Dat heeft positieve effecten op iemands eigenwaarde, sociale contacten en het inkomen. Met dit kleinschalig experiment wil Rotterdam onderzoeken wat er in de praktijk nodig is voor de opzet en invulling van een wijkbasisbaan en hoe in de toekomst meer mensen een basisbaan kunnen krijgen.

Banen op maat in plaats van een uitkering
Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Met het experiment met de wijkbasisbanen laten we in Rotterdam zien dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Het experiment is ook in lijn met het advies van de commissie Borstlap om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze commissie adviseerde aan het begin van dit jaar om werkzoekenden die nauwelijks kans maken op werk, te helpen met banen op maat in plaats van alleen een uitkering. Ik hoop van harte dat meer bedrijven en instellingen het voorbeeld van WMO-radar en Woonstad Rotterdam gaan volgen, zij kunnen zich hiervoor tot en met februari volgend jaar bij de gemeente melden.”

Haalbaarheidsonderzoek

De afgelopen maanden heeft onderzoeksinstituut SEOR een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de wijkbasisbanen op verzoek van de gemeenteraad. Uit dit onderzoek blijkt dat de wijkbasisbaan een zinvolle manier kan zijn om langdurig werkzoekenden via nieuwe werkgelegenheid nuttig werk te bieden. Ook blijkt uit dit onderzoek dat bedrijven interesse hebben, maar terughoudend zijn in de deelname aan de financiering. Werkgevers willen financieel en in de aanstelling van mensen niet te veel risico lopen. Rotterdam betaalt voor de drie basisbanen een bijdrage in de loonkosten ter hoogte van maximaal het uitkeringsbedrag. Werkgevers wordt gevraagd dit aan te vullen tot het wettelijk minimumloon plus de werkgeverslasten. Om op te schalen naar grotere aantallen basisbanen, is een ander financieel construct nodig. Daarvoor gaat Rotterdam de komende tijd de mogelijkheden verkennen. Hiervoor wordt onder andere een lobby gestart richting het Rijk.

Sterker door Mensenwerk

De wijkbasisbanen maken deel uit van de aanpak Sterker door Mensenwerk. Hiermee zet het college alles op alles om werkzoekenden die nu de bijstand instromen, zo snel mogelijk weer een baan te laten vinden en dat alle andere werkzoekenden actief blijven en investeren in hun ontwikkeling.