Direct naar de content

Rotterdam staat stil bij verleden, heden en toekomst van de stad

Culturele manifestatie van voorjaar 2015 t/m zomer 2016

Vanaf het voorjaar 2015 tot en met zomer 2016 staat Rotterdam in het teken van herdenken én vieren. Zo herdenkt de stad het bombardement, staat ze stil bij het 50-jarig jubileum van De Doelen en wordt de stad na 75 jaar wederopbouw gevierd in een culturele manifestatie. Het initiatief voor de manifestatie komt van De Doelen, de stichting “Aan den slag” en Rotterdam Festivals. De uitwerking van het programma met het thema Rotterdam viert de stad! is in handen van Rotterdam Festivals. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten € 2,7 miljoen voor de manifestatie beschikbaar te stellen.

Tentoonstelling ‘De Aanval’
Vanaf 30 april t/m 25 oktober is de tentoonstelling ‘De Aanval’ in de Onderzeebootloods te zien. De Aanval gaat over mei 1940, vijf dagen strijd om Rotterdam wordt gedomineerd door de grote, dreigende vorm van een Heinkel, de bommenwerper die de stad verwoestte. Enorme projecties, persoonlijke verhalen en originele objecten laten de strijd vanuit drie perspectieven zien: de verwarring bij de bewoners, het verzet van de Nederlandse militairen én de ervaring van de Duitse soldaten. Deze niet eerder vertoonde aanpak is mogelijk door samenwerking van Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en het Militärhistorisches Museum (MHM).

Herdenkingen mei 2015
In mei 2015 kan het publiek rekenen op de reguliere herdenkingen van de oorlog en het bombardement aangevuld met enkele extra activiteiten zoals het herdenkingsconcert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest met Mahler 2.

Viering van 75 jaar wederopbouw, heden en toekomst van de stad
Na de afsluiting van de tentoonstelling De Aanval, komt het accent op de viering van 75 jaar wederopbouw met het motto ‘Rotterdam viert de stad!’ De culturele manifestatie viert de stad en het elan van vandaag, kijkt terug naar de wederopbouwjaren en verkent de toekomst.

De eerste maanden ligt het accent vooral op de scholen, maar daarna wordt ze steeds zichtbaarder in de openbare ruimte van de stad. Er is aandacht voor het talent in de stad en de internationale kwaliteit van de culturele instellingen.

Speciale aandacht is er voor het openbare gesprek over de toekomst van de stad. In het publiek gesprek worden nieuwe perspectieven en vergezichten verkend voor een nieuwe generatie in Rotterdam. Dat gesprek wordt gevoerd door culturele instellingen, particuliere initiatieven, maatschappelijke organisaties en op scholen.

Mei en juni 2016 staan in het teken van de viering van de 50e verjaardag van de Doelen.

De gemeente heeft Stichting Rotterdam Festivals de opdracht gegeven om de coördinatie van de manifestatie op zich te nemen. Rotterdam Festivals maakt de programmaonderdelen van de manifestatie niet zelf maar stimuleert plannenmakers, coördineert en bewaakt de samenhang.

De bijdrage van de stad dekt niet de totale kosten van de projecten. Het merendeel van de kosten wordt door initiatiefnemers uit andere bronnen gefinancierd. Zo zoeken zij ook sponsoren en andere samenwerkingspartners.

Rotterdam Festivals zal het complete programma op 18 mei 2015 presenteren samen met de deelnemende partners.

Quotes van betrokken partijen:

Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals:
Wij zijn heel blij met de wijze waarop het gemeentebestuur dit initiatief ondersteunt. Manifestaties als ‘Rotterdam viert de stad’ zijn niet alleen feestelijke culturele gebeurtenissen waarin Rotterdammers en niet Rotterdammers opnieuw kennis kunnen maken met al het moois de stad de afgelopen 75 jaar heeft voortgebracht. Het zijn ook momenten waarin de Rotterdammers samen de stad maken en de toekomst vormgeven. We zetten ons, samen met tal van initiatiefnemers in, om daar met elkaar een mooi jaar van te maken.

Gabriël Oostvogel, directeur De Doelen:
50 jaar geleden was de opening van de Doelen een markering van én een keerpunt in de culturele ontwikkeling van de stad. Wij zagen ons jubileum als een aanleiding om een manifestatie mee te initiëren die ook zo’n stadsbrede impact heeft. Het is geweldig om te merken dat in de stad ook echt het gevoel leeft dat we weer op een keerpunt staan, en dat er zoveel energie is.

Adriaan Visser, wethouder financiën, binnenstad, cultuur en sport:
Ik vind het heel mooi dat instellingen de handen ineenslaan om tot een samenhangend en boeiend programma te komen. Rotterdammers, maar ook bezoekers gaan het komend jaar bijzondere momenten beleven in de stad!

Historisch besef is van invloed op hoe mensen zich in het heden opstellen. Het draagt bij aan het zelfbewustzijn, zorgt ervoor dat je je kunt inleven in anderen en misschien wel dat je trots kunt zijn op de stad waar je woont. Daarnaast is Rotterdam een stad die nooit af is dus het is goed om stil te staan bij het verleden, het heden én de toekomst van de stad.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de manifestatie Rotterdam viert de Stad! neem contact op het met programmateam via manifestatie@rotterdamfestivals.nl of bel met 010-4332511.

U kunt ook contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, woordvoerder wethouder Adriaan Visser (financien, binnenstad, cultuur en sport), gemeente Rotterdam, 06- 13155120.

Voor informatie specifiek over de expositie De Aanval, kunt u contact opnemen met Bernou Haasnoot, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, 06-13119408.