Direct naar de content

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 meter samenleving

De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om de stad voor te bereiden op de zogenaamde ‘1.5 meter samenleving’. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. Daarom kijkt Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat om zo fietsers en voetgangers extra ruimte te geven. Naast de maatregelen vraagt de gemeente aan Rotterdammers om krappe plekken op straat te melden waar het lastig is om 1.5 meter afstand te bewaren.

De maatregelen
Er zijn een aantal kansrijke urgente maatregelen voorbereid die direct uitgevoerd kunnen worden, ook met het oog op de start van de scholen op 11 mei. Ten eerste wordt de tijd dat verkeerslichten op groen staan verlengd voor een betere doorstroming en hoeven fietsers en voetganger geen knop in te drukken. Dit wordt met speciale stickers bij de knoppen aangegeven. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is door de auto minder ruimte te geven. In straten waar smalle trottoirs zijn, worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren voor passeerruimte of ruimte voor wachtrijen. En zal er op de trottoirs meer gestuurd worden op eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

Prikker op de kaart
Via de website www.verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter kunnen bewoners en bezoekers met een prikker op een digitale kaart aangeven waar de knelpunten liggen in de stad. Uitgangspunt is het waarborgen van 1,5 meter afstand. Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld over hoe zij deze plek ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

De gemeente Rotterdam gebruikte deze online participatiemethode al eerder om inzicht te krijgen in de ervaren verkeersveiligheid en de beleving van de voetganger in de stad. Zo hebben in februari dit jaar 1049 Rotterdammers 3553 locaties aangegeven op de digitale kaart waar het fijn of juist minder fijn is om te lopen. De gemeente combineert de resultaten van deze en de huidige online prikker om de knelpunten voor fietsers en voetgangers zo efficiënt mogelijk op te lossen.