Direct naar de content

Rotterdam spoort vuurwerkknallers in Ommoord op

Pilot Ommoord met knalsensoren om vuurwerkoverlast terug te dringen

Woensdag 16 december start de pilot Knalsensoren om vuurwerkoverlast op te sporen in Ommoord. In het pilotgebied van 2 km2 wordt een vuurwerkknal snel gelokaliseerd met behulp van sensoren. Binnen enkele seconden volgt een melding aan stadswachten in de buurt. En kunnen stadswachten vervolgens snel ter plaatse zijn. Wethouder Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte): “Het gaat vooral om de megaknallen, waar mens en dier enorm van schrikken. Met deze apparatuur kunnen we de afstekers hopelijk opsporen en beboeten. In ieder geval gaat hier een preventief signaal vanuit."

Vuurwerkoverlast
Ondanks de verkorte afsteektijd voor vuurwerk komt vuurwerkoverlast nog steeds voor. Dit leidt tot geluidsoverlast en schade. “De overlast die mensen ervaren van vuurwerkknallen, daar wil ik wat aan doen”, vertelt Eerdmans. Hoe groot die overlast is en waar precies, brengt de gemeente Rotterdam met het vuurwerkdetectiesysteem in kaart. “Het systeem meet precies waar de overlast zich bevindt,” vervolgt Eerdmans, “Vervolgens weten stadswachten en politie dus binnen enkele seconden waar ze moeten zijn. En kunnen we de overlast aanpakken.”

Akoestisch systeem
Het vuurwerkdetectiesysteem, ontwikkeld door TNO, bestaat uit vijf sensoren die meten waar en wanneer vuurwerk wordt afgestoken. Met het systeem, dat uit vijf sensoren bestaat, wordt nauwkeurig vastgesteld waar en wanneer vuurwerk wordt afgestoken. Direct na een knal stuurt het systeem een melding met daarin de locatie van de knal naar de meldkamer van Stadsbeheer. De meldkamer zet enkele seconden later gericht stadswachten in de buurt in. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen. Door pilot verzamelt de gemeente feitelijke gegevens over waar en op welke tijden vuurwerk wordt afgestoken. Stadswachten gaan gericht op pad om overlast aan te pakken, efficiënt en effectief. Indien nodig worden zij ondersteund door de politie.
De sensoren worden bevestigd aan flatgebouwen. Om veiligheidsredenen wordt de exacte locatie niet vermeld.

Zelf melden
Bewoners kunnen zelf ook overlast melden door te bellen met 14  010. (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 20.00 uur en zaterdag van 09.00 – 17.00 uur). Schade als gevolg van vuurwerk kan doorgeven met behulp van de BuitenBeter app.
Meer informatie over de knalsensoren: www.rotterdam.nl/oudennieuw.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl