Direct naar de content

Rotterdam sluit als eerste grote gemeente aan op de landelijke voorziening WOZ

Rotterdam is als eerste grote gemeente aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is hét centrale loket waar de WOZ-gegevens verkregen kunnen worden van alle gemeenten. Eén landelijk loket is gemakkelijk voor de afnemers van WOZ-gegevens, zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS.

De officiële aansluiting van Rotterdam op de LV WOZ was op maandag 14 december. Het landelijk loket is ook beschikbaar voor de nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ, zoals het notariaat, banken en verzekeraars. Naar verwachting kunnen in oktober 2016 ook burgers gebruik maken van de LV WOZ voor informatie over de WOZ-waarde van woningen.

Gemeente Rotterdam is er klaar voor
Rotterdam is de eerste grote gemeente die aansluit. Om te voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die zijn voorgeschreven door de landelijk toezichthouder voor de WOZ, de Waarderingskamer, moesten eerst de gegevens van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens die de gemeente hanteert voor de bepaling van de WOZ-waarde worden gekoppeld. Na de kwaliteitstoetsing kreeg de gemeente Rotterdam in oktober van de Waarderingskamer het bericht dat is voldaan aan de kwaliteitscriteria en dat de aansluiting gerealiseerd kan worden.

Uniforme informatiehuishouding
‘Een belangrijke stap in de verbetering van een uniforme digitale dienstverlening’, aldus wethouder Adriaan Visser, die zowel de belastingen als de gemeentelijke dienstverlening in zijn portefeuille heeft. ‘De aansluiting op de LV-WOZ vergroot het informatienetwerk. De koppeling van de BAG en de WOZ garandeert een eenduidig informatiebestand en draagt bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid.’


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en een foto van de officiele ingebruikname kunt u contact opnemen met Marianne Esbeukman, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, telefoon: 06 22991938