Direct naar de content

Rotterdam slaat handen ineen tegen arbeidsdiscriminatie

Twaalf Rotterdamse bedrijven en instellingen vormen vanaf vandaag het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform richt zich de komende twee jaar op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd. De gemeenteraad van Rotterdam is initiatiefnemer van het platform.

De leden zijn maatschappelijke, commerciële en overheidsorganisaties uit Rotterdam: RET, Politie Rotterdam, Humanitas, Rabobank, Nationale Nederlanden, Woonstad Rotterdam, Hogeschool InHolland, RADAR, Unique, Tempo Team, Pameijer en Gemeente Rotterdam.  Volgens wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) is het niet toevallig dat deze partijen bij de start van net platform zijn betrokken. “Deze kopgroep heeft vanaf het eerste moment grote betrokkenheid getoond bij het onderwerp. Iedereen wil dat arbeidsdiscriminatie wordt aangepakt, en belangrijker, dat we daarin samen optrekken.”
Andre Jager (directeur Humanitas Centrum/Delfshaven/Noord) wil dat laatste onderstrepen: “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.”
Het platform heeft de ambitei om het aantal leden in twee jaar te verdubbelen.

Meest voorkomend
Arbeidsmarktdiscriminatie is een van de meest voorkomende vormen van discriminatie. Stereotypen en vooroordelen over groepen werknemers zijn volgens onderzoek de verklaring van (arbeidsmarkt)discriminatie. Die leiden vaak tot onbewuste discriminatie. Zowel bij discriminatie op de werkvloer als bij discriminatie bij sollicitaties spelen werkgevers een sleutelrol.

Innoveren, inspireren, kennis delen
Alle aangesloten bedrijven hebben kennis van en/of ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie in het werving- en selectieproces en/of op de werkvloer. Deze kennis en ervaringen delen zij met de platformleden ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast willen zij nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Verder willen alle leden werken aan een vernieuwende en structurele aanpak. De platformleden zien dat hier behoefte aan is. Het platform wil naar goede Rotterdamse gewoonte geen praatclub zijn maar concrete resultaten boeken. Antidiscriminatiebureau RADAR is verantwoordelijk voor het secretariaat van het platform.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl