Direct naar de content

Rotterdam roept partijen op om met plan voor poppodium te komen

De gemeente Rotterdam roept partijen op om met  een goed onderbouwd plan te komen voor een middelgroot poppodium in de stad. Een podium waar plaats is voor lokale, nationale en internationale acts die de bestaande Rotterdamse podia zijn ontgroeid. Gedacht wordt aan een zaal voor 700 tot 1.200 bezoekers. Van belang is een gezonde exploitatie in relatie tot een aansprekend programma. Plannen kunnen tot en met vrijdag 19 december 2014, 12.00 uur worden ingediend. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor de exploitatie van het podium.

“De bestaande podia in de stad zijn te groot of te klein voor bepaalde concerten. Daarom gaat het Rotterdams uitgaanspubliek naar andere steden en moet ook het Rotterdams talent uitwijken naar buiten de stad, dat is hartstikke zonde,” aldus wethouder Adriaan Visser. “Ik denk dat de tijd rijp is voor een middelgroot podium, maar ik laat het volledig aan de sector en geef initiatiefnemers alle ruimte om met creatieve plannen te komen. Ik ben nu al ontzettend benieuwd naar de plannen. Het Rotterdamse publiek verdient een middelgroot poppodium en het Rotterdamse talent ook!”

Twee fasen
In fase één krijgt iedere initiatiefnemer de gelegenheid een plan in te dienen. De RRKC selecteert hieruit de beste (maximaal 3) plannen. In fase twee krijgen de geselecteerde initiatiefnemers de gelegenheid hun plannen verder uit te werken. Onderdeel van deze fase is een openbare presentatie van de plannen. Indieners krijgen uiterlijk 1 februari 2015 te horen of ze tot de beste drie behoren.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) stelt een commissie van deskundigen uit het werkveld samen die de plannen beoordeelt op zowel inhoudelijke kwaliteit als op financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. In theorie is het mogelijk dat géén van de plannen voldoet, het is geen competitie.

Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op:  www.rotterdam.nl/poppodium.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl