Direct naar de content

Rotterdam-Rijnmond pakt personeelstekort in zorg aan

Samenwerking zorg, onderwijs en gemeente voor toekomst van zorg in de regio

Vandaag ondertekenden ruim vijfentwintig bestuurders uit het onderwijs, de zorg en de gemeente Rotterdam het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Dit actieplan is opgesteld om de oplopende personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Het plan staat voor een betere instroom, doorstroom en behoud van medewerkers in en voor de zorg.

Het regionaal actieplan (RAAT) is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat de arbeidsmarktuitdagingen in de zorg alleen gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Minister Hugo de Jonge was bij de ondertekening aanwezig en onderschreef het belang van een goede aanpak: “Het personeelstekort in de zorg is een belangrijk vraagstuk. Als we niks doen, is in 2025 één op de tien arbeidsplekken in de zorg een vacature. Om dit te voorkomen, moeten we alle zeilen bijzetten. In de Rotterdamse aanpak bundelen onderwijs, zorg en de gemeente hun krachten om gericht, met hele concrete acties de personeelstekorten in de zorg terug te dringen.”

Extra impuls
De gemeente Rotterdam geeft met € 500.000 een extra impuls aan RAAT. Wethouder Sven de Langen (Zorg en Onderwijs): “Als de zorgvraag zich volgens verwachting ontwikkelt, komt de regio Rijnmond in 2025 meer dan 2000 zorgprofessionals tekort. Dat is een groot probleem. Daarom tekenen we niet alleen mee, maar stellen we ook dit extra geld beschikbaar zodat de zorg- en onderwijsinstellingen de voorgenomen maatregelen kunnen versnellen.” De bijdrage van de gemeente wordt onder meer ingezet voor het aanpakken van het tekort aan stageplaatsen en een campagne om werknemers in zorg en onderwijs uit te dagen om met goede ideeën te komen om personeelstekorten terug te dringen.

Van RAAT naar daad
Het actieplan wordt de komende periode omgezet in daden. Dit gebeurt aan de hand van de vijf actielijnen van RAAT.
• Het verhogen van de instroom en opleidingscapaciteit. Doel is om de instroom regionaal met minimaal 10% te verhogen.
• Het positief beïnvloeden van de loopbaanoriëntatie van jongeren en andere potentiële werknemers. Inzetten op het verbeteren van het imago van de zorg als werkgever, de werving van studenten en een grotere diversiteit aan onderwijsconcepten.
• Het verlagen van stage uitval en het verhogen van stagesucces. Gezamenlijk wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van stages.
• Nieuwe onderwijsconcepten ontwikkelen die toegespitst zijn op de zorgvraag en arbeidsmarkt van de toekomst, zoals praktijkgestuurd leren en andere vormen van leren op de werkplek.
• Het behoud van medewerkers. Dit onder andere door een evenwichtige opbouw van het functiehuis en meer aandacht voor ontwikkelingen in het kader van ‘leven lang leren’. Naar verwachting wordt de uitstroom met 10% verminderd worden.

Vervolg
Met de ondertekening vandaag committeren de betrokken organisaties zich aan de realisatie van het regionale actieplan. De gelden voor dit actieplan komen vanuit het ministerie VWS en de gemeente Rotterdam. Het model ‘Zorggebruik en Personele Inzet’ dat de partijen gebruiken in de Regionale Strategische Personeelsplanning (rSPP) ondersteunt bij de realisatie en monitoring van de geplande acties uit het actieplan. Dit model voorziet periodiek in actuele prognoses zodat voortdurend in dialoog de juiste interventies worden bepaald.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: