Direct naar de content

Rotterdam registreert ook verblijfsadres in Nederland

Eerste inschrijving arbeidsmigrant in de nieuwe Registratie Niet-ingezetenen

Met het inschrijven van de eerste niet-ingezetene in de nieuwe Registratie Niet-ingezetenen (RNI) heeft wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, stedelijke economie) de aftrap gegeven voor de nieuwe wettelijke taak die de gemeente Rotterdam gaat uitvoeren. Alle niet-ingezetenen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven of werken, moeten zich vanaf 6 januari 2014 verplicht inschrijven in de nieuwe Registratie Niet-ingezetenen om een bugerservicenummer (BSN) te krijgen. Dat BSN hebben zij nodig om te kunnen werken. Voor de inschrijving kunnen zij kunnen terecht bij één van de achttien zogenoemde loketgemeenten in Nederland. Rotterdam is er daar één van.  

Bij de inschrijving stelt de gemeente aan de hand van een identiteitsdocument de identiteit van de inschrijver vast. Anders dan de meeste loketgemeenten, registreert Rotterdam daarnaast ook op welk adres in Nederland de inschrijver verblijft. Als na administratieve controle blijkt dat het opgegeven adres een bestaand en betrouwbaar adres is, wordt direct een bugerservicenummer toegekend. Is sprake van bijvoorbeeld overbewoning of is een huisvestingsvergunning vereist, dan wordt de inschrijving aangehouden totdat er een controle door middel van huisbezoek heeft plaatsgevonden. Rotterdam wil weten waar met name arbeidsmigranten verblijven om zo misstanden en uitbuiting te voorkomen.

Registratie niet-ingezetenen en nieuwe Wet basisregistratie personen (Wet BRP)
Om de registratie door gemeenten van niet-ingezetenen mogelijk te maken, treedt op 6 januari 2014 de nieuwe Wet BRP in werking. De Basisregistratie Personen bestaat uit de registratie van ingezetenen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de registratie van niet-ingezetenen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Wie langer dan vier maanden in Nederland verblijft, moet zich in zijn woongemeente laten inschrijven als ingezetene in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Omdat de verwachting is dat werkgevers vaak grotere groepen werknemers tegelijk willen laten inschrijven, heeft Rotterdam hiervoor speciale voorzieningen. Werkgevers kunnen terecht bij een accountmanager om afspraken te maken over het inschrijven.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, woordvoerder wethouder Hamit Karakus, e.cornelisse@rotterdam.nl of (06) 10 06 4 779

Algemene informatie over de RNI: www.programmarni.nl