Direct naar de content

Rotterdam realiseert dalende trend CO2-uitstoot

Rotterdam is erin geslaagd om de jaarlijkse stijging van de CO2-uitstoot om te buigen in een dalende trend. Dat blijkt uit de doorrekening door milieudienst DCMR van de Rotterdamse uitstootcijfers. De daling van de CO2-uitstoot was een van de doelstellingen van het stadsbestuur toen het in 2018 aantrad en van het Rotterdams Klimaatakkoord dat in 2019 werd gesloten. Vandaag presenteren klimaatwethouder Arno Bonte en de voorzitters van de vijf Rotterdamse klimaattafels de voortgang van de Rotterdamse klimaataanpak.

Meer dan honderd partijen werken binnen het Rotterdams Klimaatakkoord aan 55 klimaatdeals met als doel om de CO2-uitstoot binnen tien jaar tijd te halveren. “Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben gerealiseerd. De energietransitie is in Rotterdam in hoog tempo uit de startblokken gekomen. De ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en individuele Rotterdammers die daaraan een bijdrage hebben geleverd, verdienen daarvoor een groot compliment”, zegt de Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte.

3 megaton
Volgens de doorrekening is in Rotterdam sinds 2019 bijna 3 megaton CO2 bespaard. Millieudienst DCMR prognotiseert dat op basis van de gemaakte afspraken tot 2030 nog 9 megaton CO2-reductie gerealiseerd wordt. “De dalende trend zet dus door”, constateert wethouder Bonte. Maar hij waarschuwt voor teveel optimisme. “Het gaat niet vanzelf. We zullen alles op alles moeten blijven zetten om de halvering van de uitstoot binnen tien jaar te halen. Essentieel daarin zijn het bouwen van megawindparken op zee, het realiseren van nieuwe infrastructuur voor groene waterstof en het op grote schaal benutten van industriële restwarmte om woningen mee te verwarmen. We hebben daar onze Rotterdamse samenwerkingspartners hard bij nodig, maar ook de hulp van het Rijk is onontbeerlijk. We rekenen daarom nadrukkelijk op steun van het nieuwe kabinet.”

Klimaatdeals
In 2019 is het Rotterdams Klimaatakkoord van start gegaan met 49 klimaatdeals, daar zijn er in het afgelopen jaar 6 bijgekomen. De klimaatdeals zijn projecten of programma’s die zich richten op het versnellen van de energietransitie en het realiseren van CO2-besparing. Zo is het Fieldlab Industrial Electrification geopend, een proeftuin om innovaties te testen voor het elektrificeren van industriële processen, is er een plan uitgewerkt voor de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa en zijn er 50.000 zonnepanelen op Rotterdamse daken gelegd. Verder is met de klimaatdeal ‘Rotterdam tegen voedselverspilling’ 62.000 kilo voedselafval bespaard, dat gelijk staat aan 250 ton CO2-reductie. Het onderschepte voedsel kreeg een waardevolle (her)bestemming bij sociale restaurants.

Meer informatie over de Rotterdamse klimaataanpak is te vinden op www.energieswitch010.nl