Direct naar de content

Rotterdam, Randstad en USG People helpen 750 Rotterdammers aan het werk

Samen met uitzendorganisaties speelt Rotterdam in op flexibele arbeidsmarkt

Rotterdam zet zich samen met uitzendorganisaties Randstad en USG People in om Rotterdammers aan werk te helpen. Sinds de start van de gezamenlijke aanpak in april 2013 zijn 100 Rotterdammers die een bijstandsuitkering kwamen aanvragen bij de gemeente direct bemiddeld naar werk. Daarnaast zijn er via deze aanpak 150 werkzoekenden met een bijstandsuitkering en 500 met een WW-uitkering aan de slag gegaan.

De gemeente, Randstad en USG People hebben met elkaar afgesproken om in 2014 gezamenlijk 1150 Rotterdammers naar werk te bemiddelen. Hiermee speelt Rotterdam in op flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij er steeds minder vaste banen zijn. Voor uitkeringsgerechtigden wordt het hierdoor steeds moeilijker om een vaste baan te vinden.

Wethouder Florijn (werk, inkomen, zorg en bestuur): "Met dit partnerschap benutten wij de kennis en de kracht van de uitzendorganisaties om Rotterdammers vanuit een uitkering zo snel mogelijk succesvol aan het werk te krijgen. Zo speelt de gemeente in op een arbeidsmarkt waarin steeds minder vaste banen beschikbaar zijn. Want werk gaat boven een uitkering. Ook al gaat het om tijdelijk werk. Werk zorgt ervoor dat Rotterdammers actief blijven, lekkerder in hun vel zitten en een zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Bij aanvraag uitkering direct aan het werk
Zodra Rotterdammers een bijstandsuitkering aanvragen gaan de uitzendorganisaties aan de slag om de werkzoekende aan de beschikbare functies te matchen. Op deze manier zijn tot nu toe 100 Rotterdammers actief bemiddeld naar werk. Zij hadden hierdoor geen uitkering nodig. Via de gezamenlijke aanpak worden ook Rotterdammers die al een bijstandsuitkering hebben aan de slag geholpen. Niet alleen zetten de uitzendorganisaties hun vacatures in. Ook ondersteunen ze de gemeente op de Werkpleinen bij het selecteren en begeleiden van de kandidaten. Werkzoekenden zijn op deze manier uitgestroomd naar functies als callcenter medewerker, belader, administratief medewerker, productie- of magazijnmedewerker en in de techniek. In 2014 zullen Randstad en USG People zorgen voor 1.150 vacatures. De directe uitstroom naar werk bij aanvraag van een bijstandsuitkering wordt verhoogd naar 250 werkzoekenden dit jaar.

Werner Klaassen (regiodirecteur Zuid-West Nederland Randstad): "Door middel van flexibele contracten blijven mensen aan het werk en blijven ze zich ontwikkelen. Dit is belangrijk, want hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt hoe moeilijker mensen weer aan het werk komen. Door deze samenwerking met de gemeente en USG People kunnen we een grotere groep werkzoekenden begeleiden naar werk. Hier zetten we onze kennis en ervaring graag voor in."

Quinta van Boetzelaar (manager sales key accounts USG People): "Deze gezamenlijke aanpak levert voor zowel het bedrijfsleven als de werkzoekende zeer positieve resultaten op. Het laat zien dat publiek private samenwerking in de praktijk echt werkt. Rotterdam is zeer vooruitstrevend in de samenwerking met uitzendbureaus."

Werkgeversservicepunt
Rotterdam doet er alles aan om Rotterdammers met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Contacten met werkgevers en het werven van vacatures verloopt via het WerkgeversServicepunt Rijnmond van de gemeente en UWV. Schommelingen in de economie worden door de gemeente opgevangen door een flexibele samenwerking met uitzendorganisaties. Jaarlijks wordt een arbeidsmarktanalyse van de regio gemaakt op basis waarvan kansrijke sectoren worden bepaald. Op basis van deze analyse worden werkgevers gezocht voor de werkzoekenden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Rietvelt, bestuursvoorlichter wethouder Florijn, 06-12 73 34 05 of s.rietvelt@rotterdam.nl

Voor vragen aan Randstad kunt u contact opnemen met Suzan Bloemscheer, PR Manager/Woordvoerder, 06 15 85 44 98 of suzan.bloemscheer@nl.randstad.com

Voor vragen aan USG People kunt u contact opnemen met Quinta van Boetzelaer, Manager Sales Key Accounts, 06 5 582 56 07 of quinta.vanboetzelaer@unique.nl