Direct naar de content

Rotterdam presenteert het Klimaat Actieplan

Klimaatverandering raakt onze stad. Veel Rotterdammers ervaren gezondheidsklachten door luchtvervuiling. Steeds meer bewoners komen moeilijk rond vanwege onder andere stijgende energiekosten. En in sommige versteende wijken wordt het zomers 8 graden warmer dan in groene wijken. Het College van Burgemeester en Wethouders wil dan ook extra tempo maken met de klimaataanpak en presenteert het Klimaat Actieplan Rotterdam.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Ik voel een grote verantwoordelijkheid om onze stad weerbaar te maken voor de toekomst. Als stad zijn we al de goede richting in geslagen, maar we moeten grotere stappen gaan maken om Rotterdam toekomstbestendig te maken. Met het Klimaat Actieplan hebben we in kaart gebracht wat er nodig is om onze stad te beschermen tegen klimaatverandering. Daarbij vind ik het belangrijk om samen met bewoners en organisaties op te trekken. Het klimaat gaat iedereen aan en we hebben iedereen nodig.”

Samen met en voor de Rotterdammer
Deze eerste versie van het Klimaat Actieplan Rotterdam brengt in beeld wat er in deze collegeperiode allemaal gaat gebeuren. Zo wil Rotterdam koploper worden op het gebied van zonne-energie. Voor 2026 is het doel 3,2 km2, oftewel 1.778.000 zonnepanelen neer te leggen. In het havenconvenant staat de afspraak om minimaal 300 megawatt windenergie op te wekken. Deze collegeperiode willen we 10.000 woningen gasloos maken bovenop de 8.000 die al zonder aardgas koken en verwarmen.

Dat doet dit college samen met de stad, want het klimaat is van ons allemaal. Het college zet alles op alles om vanuit alle portefeuilles het maximale te doen. Precies waar dit college voor staat: we zijn één stad. Samen krijgen we het voor elkaar.

In het algemeen geldt: het beleid is ambitieus en de uitvoering komt op stoom, maar voor het halen van onze doelen in 2030 en 2050 moeten we met z’n allen onze mouwen nóg meer opstropen. Daarom moeten er meer goede plannen worden gemaakt én worden uitgevoerd. Hiervoor gaat de gemeente Rotterdam in gesprek met bewoners, ondernemers en partners om concrete afspraken te maken. Onder andere via een Burgerberaad Klimaat.

Transparant, eerlijk en rechtvaardig
Het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) is eerlijk en transparant over wat ons allemaal nog te doen staat. In dit plan zetten we de belangrijkste zaken op een rij wat we samen met bewoners, ondernemers en partners moeten doen om een mooie en gezonde stad te maken voor nu en voor de generaties na ons. Een voorbeeld is het Actieplan isolatie woningen en toekomstbestendige Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ongeveer 40% van de Rotterdamse woningen is onderdeel van een VvE. In een VvE dienen eigenaren gezamenlijk tot beslissingen te komen over onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. Dat maakt het nemen van gezamenlijke beslissingen een stuk ingewikkelder. Met het actieplan gaat de gemeente de komende jaren woningeigenaren- en verhuurders hulp aanbieden waardoor zij nog meer worden gestimuleerd voor het nemen meer isolerende maatregelen. Daarnaast worden ook huurders geholpen met laagdrempelige energiebesparende maatregelen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl