Direct naar de content

Rotterdam presenteert grootschalig onderzoek naar straatintimidatie

84% vrouwen tussen 18-45 jaar is slachtoffer, daarvan past 90% gedrag aan en meldt 87% het niet

Sissen, naroepen, in het nauw drijven of achtervolgen: een paar voorbeelden van seksuele straatintimidatie. 84% van de 1200 ondervraagde Rotterdamse vrouwen tussen de 18-45 jaar heeft weleens last gehad van deze vormen van straatintimidatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van de gemeente Rotterdam dat vandaag is gepresenteerd. Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid): ‘Dit zijn heftige cijfers. Dat zoveel vrouwen lastig gevallen worden en dat bijna 90% haar gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen door bijvoorbeeld andere routes te lopen, vind ik onacceptabel. Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen bewegen in de stad.’ Woensdag 22 februari zoeken professionals, Tweede Kamerleden, bestuurders en slachtoffers gezamenlijk naar oplossingsrichtingen tijdens het landelijke Congres Straatintimidatie in congrescentrum Engels. Voor de zomer wil de gemeente met een gezamenlijk plan van aanpak komen.

Urgentie
Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar straatintimidatie is de grootste en meest diepgravende studie naar dit fenomeen sinds de jaren ’80. Wat het precies is en hoe vrouwen dit ervaren is nog niet eerder op deze schaal onderzocht. Behalve dat een grote groep vrouwen last ondervindt, blijkt uit het onderzoek dat 90% van de ondervraagde Rotterdamse vrouwen wil dat het probleem aangepakt moet worden. Tegelijk blijkt dat maar liefst 87% geen aangifte of melding doet bij politie of handhavers. Joost Eerdmans: ‘Er is veel werk aan de winkel. We zullen met een reeks maatregelen moeten komen, zowel in de repressieve als de preventieve sfeer. In Rotterdam komen we op voor slachtoffers, dat is een van de speerpunten uit ons #Kendoe-akkoord. Dit onderzoek helpt ons daar enorm bij.’

Plegers
Om ook meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de plegers (leeftijd, afkomst, opereren ze als groep of individueel, waar en wanneer) heeft het onderzoeksbureau van de gemeente OBI (Onderzoek en Business Intelligence) nader veldwerk verricht in de gebieden Charlois, Delfshaven, Noord en het Centrum. Daarvoor zijn nog eens 932 vrouwen geïnterviewd. Deze vrouwen geven aan dat de plegers vooral mannen zijn, tussen de 18-25 jaar oud en meestal opererend in een groep (57%). Gevraagd naar een indicatie van de afkomst van de plegers, geven de vrouwen mee dat naar hun inzicht een fors deel van Marokkaanse (32%) en van Antilliaanse (18%) afkomst is. Met al deze resultaten kan de gemeente beter inzoomen op de oorzaken van het probleem. Eerdmans: ‘Denk hierbij aan de opvoeding, bewustwording, de rol van cultuur, ouders en van de school.’


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl