Direct naar de content

Rotterdam presenteert Gezond010: het akkoord

Elke Rotterdammer een stap dichterbij een gezonde leefstijl

Vandaag presenteerden wethouder Sven de Langen en ruim 80 partners uit de stad het Rotterdamse preventieakkoord genaamd Gezond010: het akkoord. Gezamenlijk willen zij de komende jaren onder meer inzetten op meer balans in het voedselaanbod, eHealth en een betere samenwerking van de wijkpreventieketen. Gezond en vitaal Rotterdam krijgt hiermee een nieuwe impuls, want gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Gezond010: het akkoord is niet alleen de Rotterdamse doorvertaling van de afspraken uit het Nationale Preventieakkoord. Wethouder De Langen (o.a. volksgezondheid): “Rotterdam gaat een stap verder. Gezond010: het akkoord is breder, zo zetten we ook in op mentale gezondheid, de wijkpreventieketen en op het wetenschappelijk fundament. Want we weten uit onderzoek dat gezond gedrag voor een groot deel bepaald wordt door achterliggende factoren. Armoede, schulden, het niet hebben van werk, een taalachterstand – het zijn allemaal zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden.” Het Rotterdamse preventie-akkoord zet in op vier sporen: een gezonde omgeving, een goede wijkpreventieketen, een gezonde basis en een bewuste omgang met gezondheid onder Rotterdammers.

Zorgwekkende cijfers
Een ongezonde leefstijl (roken, ongezonde voeding, onvoldoende bewegen en alcoholgebruik) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste veroorzaker van ziekte. Roken is hiervan de belangrijkste oorzaak. Ruim 1 op de 4 Rotterdamse volwassenen rookt. Daarnaast stijgt het aantal Rotterdammers met depressieve klachten. En is de helft van de volwassenen en een kwart van de kinderen in Rotterdam te zwaar.
Wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport) noemt de cijfers ‘zorgwekkend’. De Langen: “Door in te zetten op beperkende maatregelen, kan de balans in de voedselomgeving hersteld worden. Gezond voedsel moet een eerlijke kans krijgen. Ook gaan we aan de slag met de mogelijkheden van eHealth en zelfzorg, want de digitalisering biedt prachtige kansen. Uit effectonderzoek naar de Persoonlijke Gezondheidscheck blijkt dat 62% van de gebruikers actief aan de slag gaat met de eigen gezondheid. Daarom willen we de Persoonlijke Gezondheidscheck in heel Rotterdam inzetten.”

Netwerk Gezond010
De afgelopen jaren is bewezen dat samenwerkingen tussen bedrijfsleven, non-profit organisaties en de gemeente succesvol zijn. Het Netwerk Gezond010 wil daarom de krachten bundelen. Het akkoord en het netwerk willen Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen voor een betere gezondheid.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Harmsen, bestuursvoorlichter wethouder De Langen, 06 – 41 54 99 95 of k.harmsen@rotterdam.nl