Direct naar de content

Rotterdam pakt rattenoverlast aan

Het aantal meldingen van rattenoverlast in de stad neemt sinds 2012 sterk toe tot ruim 2000 meldingen vorig jaar. Die stijging heeft diverse oorzaken die per gebied of wijk kunnen verschillen. Daarom is een aanpak op maat nodig die de rattenoverlast kan beperken. Het actieplan Rattenoverlast brengt dit in kaart. Met een aantal nieuwe maatregelen wil wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) de aanwezigheid van ratten fors terugdringen: "Ratten willen we niet in de stad. Ze kunnen onder andere besmettelijke ziekten overbrengen, al is dat risico gelukkig klein. Wij dienen het rattenprobleem in de stad zeer serieus te nemen."

Oorzaken
Een aantal zachte winters op een rij, voedselresten op straat, gebrek aan natuurlijke voedselbronnen en rioolwerkzaamheden zijn debet aan de toename van rattenoverlast. Het actieplan Rattenoverlast besteedt naast bestrijding veel aandacht aan het voorkomen van overlast. Bewoners kunnen zelf ook meer doen aan het voorkomen ervan. Mensen weten vaak niet dat hun gedrag rattenoverlast vergroot. Eendjes voeren of eten op straat achterlaten, verergert het probleem.

Meldpunt
Het actieplan bevat een aantal nieuwe maatregelen. Zo komt er een apart meldpunt voor rattenoverlast op de BuitenBeterApp. Een coördinator rattenoverlast wordt in Rotterdam het aanspreekpunt dat alle partijen tegen rattenoverlast met elkaar verbindt. De dienst Stadsbeheer gaat actief bewoners, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties benaderen met informatie over het voorkomen van etensresten op straat. Er komen nog dit jaar meer broodbakken in de hele stad. Op locaties met veel overlast kunnen gebiedscommissies een voederverbod instellen, zoals nu al het geval is in Noord en Centrum. Dienst Stadsbeheer zal hierbij adviseren en met handhaving ondersteunen. Ook zoekt de gemeente vrijwilligers om mee te helpen hun buurtgenoten te informeren over wat zij zelf kunnen doen om ratten te weren. Daarnaast zet de gemeente diverse innovaties in zoals digitale rattenklemmen en een proef met een val in de riolering. Binnen CityLab010 zullen bewoners actief opgeroepen worden nieuwe ideeën in te dienen ten gunste van gedragsbeïnvloeding.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl