Direct naar de content

Rotterdam pakt nieuwe verkeersonveilige plekken aan

Het komend jaar gaat de gemeente Rotterdam aan de slag met het verbeteren van de verkeersveiligheid op zestien nieuwe locaties in de stad. In 2024 starten de werkzaamheden op verschillende kruispunten en wegen, zoals de kruising Goudsesingel – Meent – Jonker Fransstraat en de Willem Buytewechstraat. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de doelstelling van het college van burgemeester en wethouders om in deze bestuursperiode de dertig meest onveilige locaties in Rotterdam veiliger te maken.

Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit): “Dit college trekt alles uit de kast om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Komend jaar pakken we zestien nieuwe onveilige kruisingen en wegen aan en breiden dat aantal gaandeweg verder uit. We kijken niet meer alleen naar locaties waar het al eens mis is gegaan, maar vooral ook naar plekken waar het mis kán gaan. Daarbij worden we geholpen door de ervaringen van Rotterdammers zelf. Zo maken we de stad met elkaar weer een stukje veiliger.”

Aan te pakken locaties
Voor uitvoering van het collegetarget gaat het in eerste instantie om 16 locaties waar mensen zich onveilig voelen en waar verbetering van de infrastructuur nodig is om ongevallen te voorkomen. Het merendeel gaat in 2024 in uitvoering, met een mogelijke uitloop naar 2025. Voor een tweetal straten, de Nieuwe Binnenweg (Delfshaven) en de Zaagmolenstraat, geldt een langduriger traject vanwege de omvang en de samenhang met RET-werkzaamheden.

De maatregelen op de nieuwe locaties zullen gericht zijn op het verbeteren van de zichtbaarheid, oversteekbaarheid en of het fiets- en voetgangersvriendelijker maken van de locatie. Ook het verlagen van de snelheid naar 30 km/u is een mogelijkheid. De heringerichte Rodenrijsestraat/-laan is een recent voorbeeld van hoe een straat veiliger gemaakt kan worden. De zestien nieuwe locaties zijn:

1.       Kruispunt Goudsesingel – Meent – Jonker Fransstraat

2.       Kruispunt Heemraadssingel – 2e Middellandstraat

3.       Rochussenstraat – ’s Gravendijkwal

4.      Erasmusbrug – Vasteland

5.      Rodenrijsestraat/ -laan

6.      Schiedamse Vest

7.       Claes de Vrieselaan

8.      Willem Buytewechstraat

9.      Willemsbrug

10.   Aveling – Baarsweg – Holwinde

11.    Aveling – Lengweg

12.   Lage Erfbrug – Nieuwe Binnenweg

13.   Kruisplein

14.   Spinozaweg – Molenvliet – Pascalweg

15.   Nieuwe Binnenweg (Delfshavense deel)

16.   Zaagmolenstraat

De overige veertien van de dertig locaties selecteert de gemeente in de eerste helft van 2024. Voor deze locaties gebruiken we de inbreng van Rotterdammers in de verkeersveiligheidsprikker-enquête.

Black spots
Naast de 30 locaties uit het collegetarget pakt de gemeente ook nog een aantal blackspotlocaties aan: locaties waar de afgelopen drie kalenderjaren minimaal 6 letselongevallen plaatsvonden. In 2024 worden de volgende blackspots aangepakt:

1.       Eerste Middellandstraat – Henegouwerlaan-’s Gravendijkwal

2.       Goudsesingel – Mariniersweg – Vondelweg

3.       Koningslaan – Duikerstraat

4.      Bergweg –tussen Voorburgstraat- Insulindestraat

5.      Oudedijk- Rozenburglaan- Voorschoterlaan

6.      Pleinweg-Mijnsherenlaan

7.       Mercatorweg

Afgelopen jaar pakte de gemeente ook al 10 verkeersonveilige blackspots aan. Vorige week nog werd het kruispunt Zaagmolenbrug – Linker Rottekade opgeleverd. Voor veel Rotterdammers altijd een gevaarlijk kruispunt gebleken. Met de nieuwe inrichting is de verkeerssituatie een stuk veiliger. Verkeersstromen zijn voortaan beter gescheiden, het is overzichtelijker geworden en de voorrangsituatie is een stuk duidelijker geworden. De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers is er bovendien op vooruit gegaan.

Meer informatie
Meer informatie over de aanpak van verkeersveiligheid in Rotterdam is te vinden op Veilig vooruit | Rotterdam.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vincent Karremans, 06 – 481 386 31 of tm.vanrijn@rotterdam.nl