Direct naar de content

Rotterdam pakt agressieve honden aan

Eerste Nota Dierenwelzijn Rotterdam

Een stadsbreed muilkorfgebod voor agressieve honden, waar mogelijk aangevuld met een verplichte training voor de hond en eigenaar, meer handhaving achter de voordeur op dierenmishandeling en betere voorlichting over het houden van huisdieren. Dit zijn enkele punten uit de eerste Rotterdamse Nota Dierenwelzijn.

Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Dierenwelzijn):”Dierenwelzijn krijgt met de uitvoering van deze Nota Dierenwelzijn eindelijk prioriteit. Met deze nota verbeteren we het welzijn van dieren en maken we Rotterdammers bewuster over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan meer dierenwelzijn. We willen dierenmishandeling terugdringen. Zo start dit jaar een pilot om de samenwerking tussen dierenbescherming, politie en handhavers van de gemeente te verbeteren. Dierenwelzijn wordt opgenomen in het protocol zodat aandacht voor de situatie van dieren gegarandeerd is als handhavers achter de voordeur komen."

Verbetering dierenwelzijn
De inzet bij plaagdieren is gericht op preventie en beheersing in plaats van bestrijding. Er komt meer aandacht voor het evacueren en het opvangen van huisdieren bij incidenten of een ramp. Er wordt een oefening gedaan met opvang van dieren bij evacuaties. Rotterdam is fel tegenstander van wilde dieren in het circus. Vanaf 15 september 2015 gaat het wettelijk verbod in waarvoor vanuit Rotterdam een actieve lobby is gevoerd.

Dierenmishandeling
De gemeente roept Rotterdammers en maatschappelijke partners actief op om dierenmishandeling en -verwaarlozing te melden zodat er vroegtijdig kan worden ingegrepen. Daarnaast start wethouder Eerdmans een landelijke lobby voor een houdverbod voor dierenbeulen als zelfstandige straf en gaat hij in gesprek met het OM over hogere strafeisen bij dierenmishandeling.

Rotterdammers beter informeren
Rotterdammers worden de komende jaren beter en meer geïnformeerd over dierenwelzijn. Bijvoorbeeld over de zorg voor hun dieren, het liefst vóór de aankoop zodat mensen beter weten welke verzorging een dier nodig heeft. De gemeente publiceert een website met alle informatie over dierenwelzijn in Rotterdam. Samen met Rotterdamse horeca wordt besproken hoe restaurants beter zichtbaar kunnen maken dat ze dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13.

Nota Dierenwelzijn