Direct naar de content

Rotterdam pakt agressieve honden aan

Inzet op preventie om bijtincidenten te voorkomen

Regelmatig wordt ons land en ook Rotterdam opgeschrikt door een ernstig bijtincident, waarbij een hond een andere hond of een mens ernstig verwondt. Dat vindt gemeente Rotterdam onacceptabel. Door bijvoorbeeld een betere registratie van incidenten, verplichte gedragstesten of preventief aanlijn- en muilkorfgeboden op te leggen wil de gemeente vooral bijtincidenten voorkomen.

Wethouder Eerdmans (o.a. Veiligheid): “Rotterdam willen wij onze bewoners en bezoekers beter en eerder beschermen tegen gevaarlijke honden. Wij willen daarom niet pas in actie komen als er al een ernstig bijtincident heeft plaatsgevonden, maar het juist voorkomen. Daarom hebben we het 'Plan van aanpak Agressieve honden' opgesteld om gevaarlijke honden preventief aan te kunnen pakken.“

Melden en preventie
Tot nu toe krijgt Rotterdam agressieve honden pas in het vizier als er een bijtincident is geweest en aangifte is gedaan. Eerdmans: ”We zouden graag zien dat mensen eerder melden dat ze gevaarlijke honden hebben gezien. Zo kunnen we met elkaar voorkomen dat mensen of dieren (ernstig) verwond raken.“ Om een beter zicht te krijgen op de aantallen (bijna) bijtincidenten, worden voortaan alle meldingen van gevaarlijke honden geregistreerd.
Gemeente Rotterdam heeft diverse maatregelen bedacht voor een meer preventieve aanpak. Zo worden acht wijkhandhavers opgeleid om meldingen over agressieve honden in Rotterdam te onderzoeken. De burgemeester kan op basis van hun bevindingen een muilkorfgebod opleggen.
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft een lijst vastgesteld met 21 hoog-risicohonden. Gebiedscommissies kunnen gebieden aanwijzen waar deze honden niet mogen komen. Denk hierbij aan winkelstraten, plekken waar veel kinderen komen en losloopzones voor honden.

Hoe melden?
Rotterdammers kunnen hun zorgen over agressieve honden melden via telefoonnummer 14010 of online via www.rotterdam.nl/meldingen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl