Direct naar de content

Rotterdam opent Skaeve Huse

11 woonunits beschikbaar voor notoire overlastgevers

Vandaag hebben wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid) en Maria Molenaar (Woonstad Rotterdam, voorzitter Raad van Bestuur) in Overschie samen de Skaeve Huse voor notoire woonoverlast veroorzakers geopend. In juli zullen de eerste bewoners in de huizen aan de Soesterbergstraat komen wonen.

Wethouder Eerdmans: “In Rotterdam verhuizen de daders, niet de slachtoffers. Als niets heeft gewerkt is dit de laatste optie om zo een oplossing voor buurtbewoners te creëren die te lijden hebben van veel overlast in hun directe omgeving.” De gemeente, Woonstad Rotterdam en het Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam (CVD) gaan samenwerken in het woonproject Skaeve Huse. Woonstad Rotterdam is verantwoordelijk voor de bouw en het technisch beheer van de woningen. Maria Molenaar (voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam): “Door Skaeve Huse keert de rust in een straat terug en daarmee wordt het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroot. Dat is van belang om prettig te kunnen wonen in Rotterdam.”

Begeleid wonen
Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het CVD, de GGD en Woonstad Rotterdam, bepaalt wie voor de Skaeve Huse in aanmerking komen. Iedereen komt vrijwillig in de Skaeve Huse wonen, onder voorwaarde dat hij of zij begeleiding en zorg accepteert. De ervaring uit andere gemeenten leert dat de kwaliteit van het leven van mensen vaak verbetert. Skaeve Huse is de laatste stap in de aanpak Woonoverlast. Deze woonvorm voorkomt dat deze mensen dakloos worden en over straat gaan zwerven. Yvonne Frank (bestuurder van het CVD): “De Skaeve Huse bieden een aanvullende woonvorm die Rotterdam nog niet kent. De bewoners zijn vaak kwetsbare mensen met psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking, die moeite hebben om in een grootstedelijke omgeving te wonen. Wonen in de Skaeve Huse, gecombineerd met op maat gesneden ondersteuning van het CVD, biedt hen het perspectief om dat wél te leren en om uiteindelijk ook te kunnen meedoen in de samenleving.”

Skaeve Huse in het kort
Vlakbij AirPort Rotterdam zijn bij elkaar elf woonunits geplaatst en een beheerdersunit. Doel is dat de bewoners uiteindelijk weer terugkeren naar een normale woonomgeving. In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Volle kracht vooruit’ is de komst van de Skaeve Huse aangekondigd. De Skaeve Huse vormen het sluitstuk van het Actieplan Woonoverlast 2015-2019. Meer informatie over Skaeve Huse kunt u vinden op www.rotterdam.nl/skaevehuse


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl