Direct naar de content

Rotterdam op koers naar zero emissie mobiliteit in 2040

Rotterdam zet grote stappen om het vervoer in de stad schoner te maken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. Met deze aanpak werkt het stadsbestuur aan een schoon en slim mobiliteitssysteem die de stad bereikbaar houdt. De stad ligt op koers met haar ambities en heeft alle kaarten in handen om volledig uitstootvrije mobiliteit al in 2040 te hebben gerealiseerd.

Één derde van de CO₂-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. “Daarom investeren we in schoon vervoer. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, optimaal openbaar vervoer en het stimuleren van elektrisch vervoer”, zegt duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Daarmee zijn we goed op weg. De maatregelen dragen zichtbaar bij aan het verder terugbrengen van de CO₂-uitstoot, een schonere lucht en een gezonder Rotterdam”.

25% uitstootvrije ritten
Schoon vervoer wint flink aan terrein, zo blijkt uit de rapportage. In de afgelopen collegeperiode is het aandeel volledig elektrische ritten van en naar de binnenstad verachtvoudigd. Naar verwachting is een kwart van deze ritten over vier jaar al volledig uitstootvrij. Deze groei is ook terug te zien in het gebruik van de nu ruim 4.000 openbare laadpunten in de stad: in 2017 is 2,9 miljoen kWh aan stroom geladen, goed voor 14 miljoen uitstootvrije kilometers. In 2021 is dit gegroeid naar 15 miljoen kWh en 74 miljoen kilometer.

Samen met de stad
Vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord wordt samen met de stad gewerkt aan schoon vervoer. Vanuit het convenant Zero Emissie Stadslogistiek werken 66 bedrijven toe naar volledig elektrisch goederenvervoer in 2025, met de intentieovereenkomst ‘Zero-emissie Taxi Routekaart’ werken gemeenten, het Rijk, taxibedrijven en partners aan een uitstootvrije taxibranche in datzelfde jaar en inmiddels zijn 45 Rotterdamse werkgevers aangesloten bij de nieuwe klimaatdeal om de CO₂-uitstoot van zakelijk/woon-werk verkeer te halveren.

Bouwverkeer
Ook het bouwverkeer en bouwmaterieel moet binnen 10 jaar volledig uitstootvrij zijn. Op de weg daarnaartoe zet de gemeente, als een van de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland, vanuit haar eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid in op de inzet van uitstootvrij materieel. Ook wordt het gebruik van zero-emissie materieel binnen gemeentelijke opdrachten beloond. Voor lichte machines (waaronder graafmachines met een gewicht tot 3 ton) geldt daar al 100% emissievrij als eis. De inzet van meer zero emissie bouwmaterieel wordt beloond met extra gunningsvoordeel.

Start emissievrije werkzaamheden 
De komende jaren gaan diverse aannemers in Rotterdam emissievrij aan de slag. Zo worden onder andere de aanleg van de infrastructuur bij de nieuwe metrolijn in Hoek van Holland, de bestratingswerkzaamheden in het centrum van Rotterdam <zie foto> en rioolwerkzaamheden in het zuiden van de stad de komende jaren met elektrische werktuigen uitgevoerd. Lees meer…

Landelijke samenwerking
Het verschonen van mobiele werktuigen leveren een belangrijk bijdrage aan het verbeteren de luchtkwaliteit en het reduceren van de CO2-uitstoot. Dat vraagt om investeringen in laadinfrastructuur én het elektriciteitsnet. Naast de Rotterdamse aanpak is een gezamenlijke aanpak met o.a. de landelijke overheid nodig om de ingezette koers richting emissievrij mobiliteit in 2040 te realiseren.

Bekijk hier de volledige voortgangsrapportage Aanpak Nul Emissie Mobiliteit.

Afbeeldingen

  • Wethouder duurzaamheid Arno Bonte en IJsbrand Bedee technisch directeur Verdee Infra BV bij start zero emissie bestratingswerkzaamheden Stadhuisplein