Direct naar de content

Rotterdam meet comfort op alle fietspaden in de stad

Gemeente Rotterdam meet het fietscomfort voor comfortabele en veilige fietspaden

Een auto met speciale lasertechniek brengt in kaart wat de fietser echt voelt en ervaart onder het fietsen: hobbels, trillingen of gevaarlijke obstakels. Zo kunnen de belangrijkste knelpunten snel en gericht worden aangepakt en wordt het een stuk comfortabeler fietsen over de 600 kilometer aan fietspaden in de stad.

Wat de fietser voelt
Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit): "De technische kwaliteit van de fietspaden in Rotterdam is goed, maar om de fietser écht te faciliteren, moet het comfort omhoog. De huidige inspectiemethodes kijken onvoldoende naar het comfort zoals fietsers dat ervaren. De fietscomfortmeting brengt daar verandering in." De nieuwe lasertechniek geeft precies aan wat de fietser voelt tijdens het fietsen. Met een fietspanel is vooraf getest wanneer een hobbel of oneffenheid als vervelend wordt ervaren.

Meer fietsplezier en minder ongelukken
De kwaliteit van het Rotterdamse fietsnetwerk wordt digitaal zichtbaar in google earth. Zo kan de gemeente snel en gericht de belangrijkste knelpunten aanpakken en de fietspaden nog comfortabeler en veiliger maken. Door een slimmere planning van het meerjarig onderhoud wordt heel wat tijd en geld bespaard.

Samen met de Rotterdammer
Fietsers die last hebben van hobbels en obstakels in de Rotterdamse fietspaden, kunnen dit melden bij de gemeente. Een oproep staat op Facebook, Twitter en de website van fietsfan010. Fietsfan010 is een online community voor fietsend Rotterdam.

Fietsstad
De fietscomfortmeting is een van de dertig actiepunten uit het fietsplan voor Rotterdam. Met dit plan wil de gemeente van Rotterdam een echte fietsstad maken. Want fietsen is gezond, betekent minder auto’s op straat en draagt bij aan een gezondere lucht. Het doel is tien procent meer fietsers in 2018 op de belangrijkste routes naar de binnenstad. En meer snelheid, comfort en ruimte voor de 160.000 Rotterdammers die dagelijks de fiets pakken. Verbetering van de fietspaden draagt hieraan bij.

Meer informatie op www.rotterdam.nl/project:fietscomfortmeting en
www.rotterdam.nl/fietsplanvoorrotterdamdeidealefietsstad


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl