Direct naar de content

Rotterdam maakt zich klaar voor dubbele vergrijzing

Stad steekt komende jaren 10 miljoen in aanpak ouderen

Rotterdam wil de beste stad worden om in oud te worden. Daarom trekt de gemeente de komende jaren 10 miljoen euro uit om de stad klaar te maken voor de aanstaande dubbele vergrijzing. In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65. Dat biedt de stad kansen, want ouderen blijven steeds langer actief en betrokken bij de stad. Maar er is ook actie nodig: ouderen kampen vaak met gezondheidsproblemen, hebben zorg en ondersteuning nodig én de woningvoorraad moet geschikt worden gemaakt.

Wethouder De Langen (CDA) van Ouderen: “Niet alleen worden meer Rotterdammers oud, ze leven bovendien langer. Dat betekent nogal wat voor onze stad. Ik wil dat oudere Rotterdammers zich welkom voelen in onze stad en dat mensen hier prettig oud kunnen worden. Dat betekent iets voor de zorg in de wijken en voor onze woningvoorraad. Maar het betekent ook dat wij kijken hoe we de kennis en wijsheid van onze ouderen zo goed mogelijk kunnen benutten.”

De aanpak ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ ontwikkelt de gemeente samen met verschillende partijen in de stad. Onder andere belangenorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties zijn betrokken. Gezamenlijk werken zij aan concrete maatregelen om zo de stad klaar te maken voor de dubbele vergrijzing.

De aanpak wordt uitgewerkt langs vier pijlers:
– Vitaal, met maatregelen om oudere Rotterdammers langer gezond te houden;
– Ertoe doen, om onder meer de eenzaamheid onder oudere rotterdammers tegen te gaan;
– Wonen en woonomgeving, met nieuwe woonconcepten en voldoende geschikte woningen;
– Zorg en ondersteuning, met een aanpak gericht op dementie en passend zorg aanbod in de wijk.

Wethouder De Langen: “Ik wil ernaartoe werken dat onze ouderen bijvoorbeeld de beweegnorm van de gezondheidsraad halen. Ook voer ik gesprekken over ‘ouderenhubs’ een centrale voorziening in de wijk met veel geschikte ouderen woningen eromheen zodat we wonen, zorg en welzijn slim kunnen combineren.”

Rotterdam werkt stadsbreed aan een integrale ouderenaanpak. Woensdag tekenen  betrokken partijen de strategische agenda 'Rotterdam, ouder en wijzer' met daarin de ambities en oplossingsrichtingen voor de aanpak. Deze worden de komende maanden uitgewerkt tot concrete maatregelen en voorstellen. Voor de zomer van 2019 worden die concrete maatregelen gepresenteerd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn van Goethem, bestuursvoorlichter wethouder De Langen,
06 2836 2889 of m.vangoethem@rotterdam.nl

U bent van harte welkom bij de onderteking van de strategische agenda 'Rotterdam, ouder en wijzer':
woensdag 19 december, 15.00 uur
SS Rotterdam, Katendrechtsehoofd 25, ingang 3