Direct naar de content

Rotterdam krijgt steeds meer groen

10 van de 20 hectare extra groen bereikt

Rotterdam krijgt steeds meer groen; de afgelopen twee jaar is hier hard aan gewerkt. Het doel is 20 hectare extra groen in de periode 2018-2022. Op dit moment staat de teller op 10,8 hectare, dit staat gelijk aan ruim 20 voetbalvelden. De komende periode gaat de vergroening door.

De hectares zijn te vinden op daken en in de openbare ruimte. Het grootste deel hiervan is klaar (9,2 hectare), de rest wordt in 2021 en 2022 aangelegd. Wethouder Bert Wijbenga: “Rotterdam laat zich van haar sterkste kant zien. Bewoners, bedrijven en organisaties doen met ons mee om Rotterdam groener te maken. Mijn doelstelling van 20 hectare groen erbij, moet met deze inzet zeker te halen zijn. Overigens wat mij betreft niet de eindstreep. Meer groen moeten we blijven doen!”

Openbare ruimte
In de openbare ruimte is 3,3 hectare extra groen aangelegd, en 1,66 hectare in voorbereiding voor uitvoering in 2021 en 2022. In totaal dus 4,96 hectare. Zo is de afgelopen jaren extra groen bijgekomen in de Brede Hillelaan, Veerlaan, Burgemeester Oudlaan, Parelvisserstraat, Bloklandstraat, Schelpweg en op het Vredenoordplein.

Van de plannen die in voorbereiding zijn, levert het nieuwe park bij de Coolhaven de meeste vierkante meters op. Ook aanzienlijk zijn de groene kades bij BlueCity, de Gooilandsingel en de Bandeloodijk en niet te vergeten de bomen en planten op de Coolsingel. Daarnaast komt er ‘kleinschaliger’ groen, zoals aan de Zestienhovensekade en Koninginneweg. Recent is het vernieuwde binnenterrein van Heliport (bij Stroveer in Noord) aangelegd. Deze is, op initiatief van de bewoners, omgevormd tot woonerf met 495 m2 groen. In bijna de gehele stad is of wordt extra groen aangelegd.

Groene daken
De aanleg van groene daken is populair. Dat komt waarschijnlijk omdat ze letterlijk de stad groener maken, maar ook een buffer vormen bij regenwaterafvoer en ervoor zorgen dat een dak langer meegaat. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken daarom met een subsidieregeling. Tussen voorjaar 2018 en voorjaar 2020 is er 5,9 hectare nieuw groen dak bijgekomen. Bijvoorbeeld op het dak van de Peperklip, de Hogeschool Rotterdam en station Alexander. Het gaat om een toename van 705 groene daken.

Berekening
De vierkante meters op groene daken worden gemeten via jaarlijkse luchtfoto’s in het voorjaar. De optelsom voor de openbare ruimte is gemaakt voor de periode voorjaar 2018 – najaar 2019. Het extra groen wordt handmatig bijgehouden per gemeentelijk plan voor onderhoud of herinrichting. Begin 2022 wordt de eindstand opgemaakt.

Bewoners en bedrijven actief
Zeer waardevol is het vele groen dat dichtbij huis en op werklocaties (bv. bedrijventerreinen) is aangelegd. De gemeente stimuleert bewoners en bedrijven om hun omgeving te vergroenen, onder andere met geld uit het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’. Zo heeft de 1000-geveltuinenactie van Raymond Landegent gezorgd voor 950 nieuwe geveltuinen. Zes voedselbostuinen zijn aangelegd op voormalige schoolpleinen die nu in gebruik zijn bij SKAR. In de Spaanse Polder heeft SEW-Eurodrive zijn bedrijventerrein groener gemaakt. Zes scholen kregen in 2019 in totaal € 400.000 aan subsidie om hun plein groen en waterweerbaar te maken. De tuinactie van Opzoomer Mee maakte bewoners bijna 280 straten enthousiast om samen aan de slag te gaan in hun straat.

Voordelen van groen
Meer groen verbetert de stad op allerlei belangrijke vlakken: van gezondheid en geluk van bewoners tot de waarde van onroerend goed, klimaat en biodiversiteit. In het gemeentelijk actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ staat hoe Rotterdam de 20 hectare extra groen (oftewel 40 voetbalvelden) voor elkaar wil krijgen.