Direct naar de content

Rotterdam krijgt rookvrije zone

Het gebied rondom het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam wordt vanaf 2 september een rookvrije zone. Het gaat om de Wytemaweg en de Zimmermanweg. De zone omvat het Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en CBT Rijnmond. Deze organisaties hebben de gemeente Rotterdam gevraagd een rookvrije zone in de openbare ruimte in te richten. Samen met de gemeente willen zij zo bijdragen aan een Rookvrije Generatie.

De rookvrije zone is geen officiële verbodsplek. Aan bezoekers van de zone wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied. Toezichthouders van de verschillende organisaties zullen zelf bezoekers, leerlingen en patiënten aanspreken. Wethouder Sven de Langen (o.a. Volksgezondheid en Zorg): ‘Het is de normaalste zaak van de wereld dat er in de omgeving van patiënten van het ziekenhuis en jongeren die naar school gaan niet wordt gerookt. We hopen dan ook dat mensen elkaar aanspreken en dat niet-roken hier de nieuwe norm wordt.“

Logische stap
De eigen terreinen van Hogeschool Rotterdam zijn sinds september 2018 al rookvrij. “Hogeschool Rotterdam voelt zich verantwoordelijkheid voor haar medewerkers, studenten en bezoekers. Onze medewerkers en studenten hebben recht op een gezonde werk- en studieomgeving. Zij moeten hun werkplekken en lokalen kunnen bereiken zonder de schadelijke effecten van meeroken te hoeven ervaren. Tegelijkertijd wil de hogeschool bijdragen aan een rookvrije generatie”, aldus bestuurder Wijnand van den Brink.
Ook het Erasmus MC vindt een rookvrije zone van groot belang. Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur: “Het Erasmus MC doet veel onderzoek naar hoe de schadelijke gevolgen van roken kunnen worden beperkt. We weten dat rookvrije publieke gebouwen de gezondheid verbeteren. Zo hoeven minder mensen naar het ziekenhuis met hart- en vaatproblemen of benauwdheid. Ook worden er minder kinderen te vroeg geboren of in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Rookvrije buitenruimtes zijn daarom een logische vervolgstap.”

Primeur in Rotterdam
Dit is voor Rotterdam de eerste rookvrije openbare ruimte. Maar daar blijft het volgens De Langen niet bij: “We vinden de ontwikkeling van rookvrije plekken heel belangrijk. Roken veroorzaakt nog steeds de meeste ziektelast en sterfte. De maatschappij vraagt er ook om: we krijgen veel verzoeken van Rotterdamse organisaties die hulp vragen aan de gemeente voor het rookvrij maken van hun omgeving. Hier gaan we mee aan de slag.”

Experimenteren met rookvrije zones
De zone wordt de komende maanden voorzien van duidelijke belijning en bebording. Bij de start van het nieuwe schooljaar is de zone officieel van kracht. De gemeente ziet deze eerste zone als een experiment. De Langen: “We onderzoeken wat wel en niet werkt. Als de zone niet werkt moeten we mogelijk meer maatregelen inzetten. Daarbij kijk ik ook naar het Rijk: een aanpassing van de Tabakswet, die nu nog toestaat dat in de openbare buitenruimte gerookt mag worden, zou gemeenten meer handvatten geven om te werken aan een Rookvrije Generatie.” De gemeente werkt de komende tijd aan een toolkit voor de inrichting van de rookvrije buitenruimte.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: