Direct naar de content

Rotterdam krijgt glasvezel: project van start in Kralingen

Het bedrijf L2Fiber Rotterdam is van start met de aanleg van glasvezel in Kralingen. Het bedrijf gaat wijk voor wijk glasvezel aanleggen in de hele gemeente Rotterdam. Het gaat om het aansluiten van 295.000 woningen. Voor het eerst wordt een grote Nederlandse stad op deze schaal aangesloten op glasvezel. Wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie): "Met een Rotterdams glasvezelnetwerk ligt er een mooie basis om van Rotterdam een echte ‘smart city’ te maken."

De maatschappij digitaliseert snel. Vanuit de Roadmap Next Economy werkt Rotterdam aan het ontwikkelen en opschalen van digitale verbindingen, netwerken, platforms en data in de stad. Rotterdam heeft grote potentie om voorop te lopen in de digitale economie. In Europa scoren we als onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een vierde plaats met onderzoek en ontwikkeling op dit punt. Om voorop te lopen is een glasvezelnetwerk een belangrijke randvoorwaarde. Rotterdammers gebruiken het internet steeds intensiever en er gaat steeds meer informatie via het netwerk. Glasvezel kan deze toenemende vraag aan. Terwijl de huidige verbindingen de gevraagde snelheden straks niet kunnen leveren. De volgende generatie netwerken is sneller, flexibeler en veiliger dan de verbindingen die we nu kennen.

Slimmer en goedkoper
Wethouder Barbara Kathmann onderschrijft het belang van een gemeentebreed glasvezelnetwerk: “Glasvezel is een belangrijke infrastructurele basis voor de stad van de toekomst. Een gemeentebreed glasvezelnetwerk kan het beheer van de stad en omgeving slimmer en uiteindelijk goedkoper maken. Ook is het belangrijk voor de economische ontwikkeling van Rotterdam. Glasvezel zorgt voor snel en betrouwbaar internet voor big data bedrijven of andere bedrijven die grote hoeveelheden informatie verwerken. Zoals de creatieve industrie, waar onder andere games worden ontwikkeld. Maar er zijn meer voordelen dan alleen een nieuwe, snellere verbinding. Een open glasvezelnetwerk stimuleert de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals zorgdiensten om langer thuis te wonen. Dat betekent ook weer extra banenkansen. Rotterdam wordt met dit netwerk leefbaarder én we versterken het vestigingsklimaat.” Extra pluspunt aan dit glasvezelnetwerk is dat het CO2-neutraal is. Het verbruikt 80% minder energie dan koper (bestaande netwerken) en voor de overige 20% gebruikt het bedrijf groene energie. Hiermee sluit dit project dus ook goed aan op de duurzame doelstellingen van de gemeente Rotterdam.
In overleg met de gemeente Rotterdam koos L2Fiber als startlocatie voor Kralingen. Oscar Kuiper, initiatiefnemer en eigenaar L2Fiber Rotterdam: “Vanwege de diversiteit in de wijk. Zowel diversiteit in culturen, als diversiteit in laag- en hoogbouw. We starten met het aansluiten van een flat met circa 70 woningen aan de Robert Baeldestraat. Daarna gaat de aannemer door naar andere Rotterdamse wijken."
L2Fiber Rotterdam wil niet alleen bewoners, maar ook bedrijven aansluiten op het netwerk. Op sommige plekken in de stad ligt al glasvezel voor bedrijven. Bijvoorbeeld op veel Rotterdamse bedrijventerreinen. Maar er zijn ook nog veel bedrijven in de stad die echt zitten te wachten op een aansluiting.

Kabels in de grond
De aanleg van dit glasvezelnetwerk is een project van het bedrijf L2Fiber Rotterdam. De Telecomwet verbiedt gemeenten om zo’n netwerk zelf te verzorgen. De gemeente Rotterdam vervult wel een belangrijke rol. Al vanaf de voorbereiding wordt er intensief samengewerkt. Zo wil de gemeente dat alle Rotterdammers goed en tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat L2Fiber Rotterdam de straten na het graafwerk weer netjes achterlaat voor bewoners. Kathmann: “Ik kijk uit naar het moment dat de kabels in de grond liggen. Dan kan glasvezel zijn waarde voor de stad pas echt bewijzen.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl