Direct naar de content

Aftrap proeftuinen Gezond Gewicht

Rotterdam koploper in nieuwe landelijke aanpak overgewicht

In bijzijn van staatssecretaris Paul Blokhuis, wethouder Sven de Langen en PON-voorzitter Liesbeth van Rossum (hoogleraar en internist Erasmus MC) is gisteren het startsein gegeven voor twee nieuwe proeftuinen Gezond Gewicht in de Rotterdamse wijken Beverwaard en Oude Westen/Delfshaven. De proeftuinen vormen een effectieve ketenaanpak die Rotterdammers met overgewicht/ obesitas middels maatwerk begeleidt naar een gezond(er) gewicht. Vorig jaar zijn de eerste proeftuinen opgezet in de wijken Kralingen-Crooswijk en het Oude Noorden. Met succes. De Rotterdamse aanpak vormt nu ook de basis voor een landelijke ketenaanpak die geleidelijk zal worden uitgerold naar diverse gemeenten in Nederland.

Effectieve aanpak

Ruim de helft van alle volwassen Rotterdammers heeft te maken met overgewicht. In sommige delen van de stad ligt dit percentage zelfs hoger. “Daar moeten we als gemeente wat aan doen!”, aldus Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport. De afgelopen jaren heeft de gemeente daarom in samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en het Erasmus MC de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Het resultaat is de proeftuin Gezond Gewicht. Een effectieve aanpak waarbij het medisch en sociaal domein samenwerken om de achterliggende oorzaken van overgewicht te achterhalen en vervolgens gericht aan te pakken. “Een ongezonde leefstijl is een veel voorkomende oorzaak van overgewicht. Maar vaak wordt vergeten dat ook psychosociale problemen, medicijngebruik en medische oorzaken een belangrijke rol kunnen spelen”, aldus De Langen. “Door oorzaken van het overgewicht te achterhalen, kan de juiste professional en begeleiding worden ingeschakeld. Dankzij maatwerk en een goede samenwerking in de keten kunnen mensen zo effectiever worden begeleid naar een gezonder gewicht en dat is een goed stap naar een gezonder Rotterdam!”

Laagdrempelig

De proeftuin Gezond Gewicht werkt laagdrempelig, persoons- en wijkgericht. De centrale zorgcoördinator (CZC) begeleidt de deelnemers binnen de proeftuin door naar professionele hulp in de eigen omgeving. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van het bestaande aanbod in de wijken en de samenwerking met professionals die daar al actief zijn, zoals wijkteams, huisartsen, diëtisten, paramedici en sport- en beweegaanbieders. “Dat is van groot belang”, aldus Liesbeth van Rossum (hoogleraar en internist Erasmus MC.

 “Artsen hebben vaak weinig inzicht in waar mensen met overgewicht en obesitas in hun eigen omgeving precies terecht kunnen. Zo wordt soms sneller een recept uitgeschreven voor een medicijn, dan wordt doorverwezen naar een leefstijlcoach en/of bijvoorbeeld een schuldhulpverlener om het onderliggende overgewicht en de factoren die het veroorzaken te verbeteren.”

Koplopergemeente

De Rotterdamse proeftuin Gezond Gewicht vormt de basis voor een landelijke ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen. Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft de opdracht vanuit het ministerie van VWS om met input van drie tot zes andere gemeenten het Rotterdams model om te vormen tot een landelijk basismodel. Dit landelijke basismodel zal vervolgens worden uitgerold in alle andere gemeenten in Nederland. Daarmee is Rotterdam koplopergemeente van het land.

Dr. Karen Freijer (PON): “Het allerbelangrijkste om een optimale ketenaanpak te bereiken is de samenwerking tussen het sociale en het (para)medisch domein. Daarbij is ook een goede afstemming en samenwerking nodig tussen de partijen onderling in de domeinen zelf. Als iedereen zich houdt bij zijn eigen vakgebied en tijdig doorverwijst naar de juiste benodigde discipline op een ander vakgebied, dan kunnen we met elkaar zorgen voor een optimale ondersteuning van de cliënt in de aanpak van overgewicht en obesitas.”

Gezond010

De proeftuin Gezond Gewicht is onderdeel van het lokale preventie-akkoord “Gezond010: het akkoord” dat eind vorig jaar is gesloten met ruim tachtig partners en sluit als activiteit aan bij het Nationale Preventie Akkoord.