Direct naar de content

Rotterdam komt met verkeersplan voor veilige, leefbare wijken en betere doorstroming

Rotterdam komt met een verkeersplan voor de drukke binnenstad. Met dit zogeheten verkeerscirculatieplan (VCP) wordt de verkeersdoorstroming verbeterd en worden de wijken in en rondom het centrum van de stad veiliger en leefbaarder. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat doorgaand verkeer niet meer dwars door de wijken gaat maar eromheen, via de hoofdwegen. Zo ontstaat er meer ruimte in de wijken en blijven ze goed bereikbaar voor bewoners die met de auto, het ov, per fiets of te voet naar huis, een winkel of hun werk willen.

Rotterdam groeit. Er wonen, werken en leven steeds meer mensen in de stad. Fietsers, voetgangers, trams, auto’s en (deel)scooters doorkruisen de stad, dag in, dag uit. Het wordt steeds drukker op straat, maar de ruimte in de stad is beperkt. De vierkante meters groeien niet mee met het aantal inwoners. Toch is er meer plek nodig voor nieuwe woningen, een groene(re) leefomgeving in de stad en voor veiliger verkeer. Maar niet alles kan, en niet alles kan tegelijk. Soms past een voetganger, fietser, tram én auto niet in één straat. Dat zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

Keuzes maken
Wethouder Vincent Karremans (o.a. Mobiliteit): “We moeten slimme keuzes maken om de schaarse ruimte op straat te verdelen en het almaar drukkere verkeer in goede banen te leiden. Want als we nu niets doen staan onze straten en wegen in de binnenstad binnen een paar jaar muurvast. Met dit voorstel zorgen we dat doorgaand verkeer, dat niets in een wijk te zoeken heeft, gebruikt maakt van de hoofdwegen en niet meer dwars door een woonwijk gaat. Zo creëren we veilige en leefbare wijken met meer ruimte voor groen, speeltuinen, terrassen, voetgangers en fietsers. En bewoners, ondernemers en bestemmingsverkeer? Die kunnen straks gewoon nog hun wijk of buurt in, ook met de auto, en hooguit met een andere route.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-verkeerscirculatieplan vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. De collegebrief aan de gemeenteraad en het conceptplan vindt u hier.

In deze video wordt uitgelegd wat een verkeerscirculatieplan is. En waarom zo’n plan nodig is voor Rotterdam.

Maatregelen
Het aanpassen van routes door de stad gaat niet zomaar. Als bijvoorbeeld een straat éénrichtingsverkeer wordt, betekent dat het verkeer verderop in een wijk soms anders moet rijden. Daarom wordt er in het conceptplan een pakket aan maatregelen voorgesteld om de verkeerscirculatie in de stad aan te passen. Zodat het verkeer na een aanpassing ook goed blijft doorstromen.

In het verkeerscirculatieplan worden vier type maatregelen voorgesteld:

1.        Het invoeren van eenrichtingsverkeer;
2.       Het aanpassen van een kruispunt;
3.       Het toepassen van een verkeersfilter;
4.       Het aanpassen van een weginrichting.

Afhankelijk van de verkeerssituatie en de plannen in de omgeving is er onderzocht welke maatregel kan en past. Samen vormen alle maatregelen één plan om de doorstroming in de stad uiteindelijk beter te maken. En te houden in de toekomst. Het doel is om de verschillende maatregelen in het verkeerscirculatieplan in 2030 uitgevoerd te hebben.

Wijken
Het Verkeerscirculatieplan wordt gemaakt voor de wijken Centrum, Cool, Scheepvaartkwartier, Stadsdriehoek, Oude Noorden, Blijdorp, Provenierswijk, Agniesebuurt, Liskwartier, Bergpolder, Middelland, Oude Westen, Nieuwe Westen, Dijkzigt en delen van Crooswijk en Kralingen.

Dit zijn vooroorlogse wijken, met veel smalle straten. Die zijn niet gemaakt voor veel soorten verkeer. Door het verkeer beter te verdelen, worden deze wijken veiliger en blijven ze goed bereikbaar.  De wijkraden van bovengenoemde wijken zijn vooraf betrokken bij het opstellen van het concept-verkeerscirculatieplan.

Participatieweek 10-14 juni 2024
De maatregelen uit het verkeerscirculatieplan hebben impact hebben op de route door de stad. Daarom gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners, ondernemers, zakelijke stakeholders en andere belanghebbenden over het conceptplan dat er nu ligt. Van maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni wordt er een participatieweek georganiseerd op de begane grond van het Timmerhuis (achter het Stadhuis).

·       Elke dag is vrije inloop mogelijk van 09.00 – 17.00 uur

·       Maandagavond 10 juni van 19.00 tot 21.30 uur: informatieavond voor de wijken in Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk, Kralingen en Crooswijk.

·       Woensdagavond 12 juni van 19.00 – 21.30 uur: informatieavond voor de wijken Centrum, Middelland, Nieuwe Westen, Dijkzigt, Oude Westen, Cool, Scheepvaartkwartier en Stadsdriehoek.

Timmerhuis Auditorium
Halvemaanpassage 1
3011 AH Rotterdam

Ook zal er een digitale vragenlijst aangeboden worden op Rotterdam.nl/verkeerscirculatieplan. Mensen kunnen via vragenlijst hun mening geven of zorgen uiten. Deze input neemt de gemeente mee in verdere planvorming.

Buiten deze participatieweek kunnen bewoners uiteraard ook contact opnemen met de gemeente via 14010 of de website www.rotterdam.nl/verkeerscirculatieplan, met hun wijkraad of met de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vincent Karremans, 06 – 481 386 31 of tm.vanrijn@rotterdam.nl