Direct naar de content

Rotterdam komt met starterslening en legt kamerverhuur aan banden

Rotterdam komt met nieuwe maatregelen om de toegang tot de woningmarkt te verbeteren. Het College wil een starterslening voor Rotterdammers tussen 18 en 35 jaar voor het kopen van een nieuwbouw of bestaande woning. Verder worden er in meer wijken geen nieuwe vergunningen meer afgegeven voor kamerverhuur. Ook krijgen mensen met maatschappelijke beroepen zoals leraren, politieagenten en vrijwilligers in een aantal wijken voorrang op een huurwoning.

,,Veel Rotterdammers zitten vast omdat ze niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Met deze nieuwe maatregelen maken meer starters en gezinnen kans op een woning’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). De maatregelen maken deel uit van de nieuwe gemeentelijke verordeningen ‘Toegang woningmarkt en samenstelling woningmarkt 2021’ en ‘Starterslening Rotterdam’. De gemeenteraad moet nog instemmen met deze verordeningen.

Startersleningen

De starterslening is voor starters tussen 18 en 35 jaar uit Rotterdam die voor het eerst een huis kopen in de stad. Starters kunnen vanaf de tweede helft van dit jaar een lening krijgen van maximaal 30.000 euro voor een woning met een koopprijs tot de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (325.000 euro). De gemeenteraad moet begin juli nog een positief raadsbesluit nemen over de financiële dekking van de starterslening. Dan pas is het zeker dat de starterslening er komt. Via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl maakt de gemeente nog bekend vanaf welke datum exact de starterslening is aan te vragen.

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek voor starters die voor het eerst een huis kopen. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. De eerste 3 jaar betaalt een starter geen rente en aflossing.

Beperkingen voor kamerverhuur

Vanaf 1 juli 2021 geeft de gemeente geen nieuwe vergunningen meer af voor kamerverhuur in Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis en Oud Mathenesse. Deze wijken maken deel uit van het actieprogramma Goed Huren en Verhuren dat misstanden op de particuliere woningmarkt moet tegengaan. De maatregel moet prijsopdrijving en overlast door overbewoning voorkomen. In een aantal andere wijken, zoals Oost- en West-Kralingen, geeft de gemeente sinds vorig jaar al geen vergunningen meer af voor nieuwe situaties van kamerverhuur.
Verder is er voortaan een vergunning nodig voor kamerverhuur aan drie (voorheen vier) kamerbewoners in één en dezelfde woning.
Als de eigenaar/verhuurder zelf ook in de woning woont, mag er maximaal één kamer aan een kamerbewoner worden verhuurd. Dit mocht in het verleden nog aan twee kamerbewoners.

Kansen voor gezinnen

De gemeente wil met de nieuwe regels voorkomen dat meer woningen worden opgedeeld in kamers voor verhuur waardoor ze niet meer beschikbaar zijn voor gezinnen. Om te voorkomen dat woonsituaties die tot nu toe legaal waren, door de nieuwe regels illegaal zouden worden, geldt er een overgangsregeling tot september 2022. Op de kaart Kamerverhuur op www.rotterdam.nl is te vinden waar kamerbewoning is toegestaan en waar niet.

Voorrang voor zorgpersoneel, leraren en politieagenten

De Rotterdamwet biedt drie mogelijkheden om huurwoningen gericht toe te wijzen: voorrang op basis van inkomen uit werk (artikel 8), voorrang op basis van sociaal-economische kenmerken (artikel 9) en het beperken van overlastgevend en crimineel gedrag (artikel 10). Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een aantal wijzigingen in de Rotterdamwet om meer maatwerk mogelijk te maken. Met de nieuwe verordening wordt dit geregeld.

  • In een groot deel van de straten in de wijken Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois en de Tarwewijk is de inkomenseis (artikel 8) niet langer nodig, omdat deze straten sociaal sterker een veerkrachtiger zijn geworden. Daarom wil de gemeente deze maatregel nog maar in een beperkt aantal straten laten doorlopen.
  • Het College wil vanaf 1 september in bepaalde straten verspreid over de stad met voorrang een huurwoning kunnen aanbieden (artikel 9) aan mensen met een maatschappelijk beroep, zoals zorgpersoneel, leraren en politieagenten. Dit geldt voor huurwoningen van woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het college wil de voorrangsregeling voor particuliere huurwoningen gefaseerd invoeren en ermee van start gaan in de Tarwewijk.
  • Daarnaast wil de gemeente vanaf 1 juli 2021 in 71 straten, verspreid over heel de stad, huurders screenen op het veroorzaken van woonoverlast (artikel 10).

Begin februari heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toestemming gegeven om artikel 9 en 10 van de Rotterdamwet toe te passen in straten waar deze artikelen tot nu toe niet golden.