Direct naar de content

Rotterdam kleurt oranje als protest tegen geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is onacceptabel en moet stoppen. Daarom kleurt Rotterdam op donderdag 25 november 2021 opnieuw oranje. Want dan is het Orange the World-day, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Meerdere gebouwen, zoals het KPN-gebouw en het politiebureau Veilingweg, maar ook de Hofpleinfontein en de Erasmusbrug worden oranje verlicht. Op het Schouwburgplein wapperen meerdere vlaggen om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem.

Als symbolische aftrap van de Orange the world-campagne in Rotterdam wordt op 25 november in de avond de Stop-geweld-tegen-vrouwenhoofdvlag gehesen op het Schouwburgplein. Daarnaast vinden op en rond 25 november allerlei acties en activiteiten plaats om zo allerlei vormen van geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen en tegen te gaan. Zo krijgen standbeelden ‘het minder koud’ en zijn er gesprekstafels, optredens en radioprogramma’s. Een overzicht vindt u op www.rotterdam.nl/orangetheworld

Gender doet ertoe
Belangrijk thema is ‘gender’. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We spreken dan over femicide: moord op vrouwen, omdat ze vrouw zijn. Plegers van geweld tegen vrouwen zijn in veel gevallen de partner, de ex-partner of andere bekenden afkomstig uit de familie- of vriendenkring. De positie van vrouwen in de samenleving moet worden versterkt. Dit houdt ook in dat de vaak oude heersende opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen in het gezin en in de samenleving, moet veranderen.

Waarom een oranje stad?
De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen geweld meer is tegen vrouwen.  Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Met deelname aan programma’s zoals Veilige Steden en aanpak straatintimidatie willen we in Rotterdam de sociale veiligheid van vrouwen/meisjes verhogen. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat wordt niet getolereerd.

Meewerkende organisaties
Op Orange the world-dag en de daaropvolgende dagen tot 10 december (de Internationale dag voor de rechten van de mens), organiseren maatschappelijke partners Zonta Rotterdam en de Soroptimisten, in samenwerking met UN women en de gemeente Rotterdam vele activiteiten in Rotterdam. Ook partners aangesloten bij het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen, als Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, IDEM Rotterdam, Arosa, politie Rotterdam en Dona Daria zetten zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Cijfers in Nederland [Emancipatiemonitor 2020 CBS]

  • In 2018 kwamen 43 vrouwen door geweld om het leven. In ruim driekwart van de gevallen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner.
  • Bij ruim de helft (53%) van alle geweldsdelicten tegen vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij mannelijke slachtoffers is dat met 36% minder het geval. Hetzelfde beeld komt naar voren bij bedreigingen en mishandeling. Bij vrouwelijke slachtoffers van mishandeling is de dader in zes op de tien gevallen een bekende, bij seksuele delicten in vijf op de tien gevallen.
  • De eigen woonomgeving blijkt relatief de gevaarlijkste plek voor vrouwen en meisjes. Plegers van geweld tegen vrouwen zijn in veel gevallen de partner, de ex-partner of andere bekenden afkomstig uit de familie- of vriendenkring.

Feiten en cijfers (wereldwijd)

  • 1 op de 3 vrouwen en meisjes ervaart psychische of seksueel geweld in hun leven, vaak door partners of bekenden uit de directe omgeving
  • Slechts 52 procent van de vrouwen heeft het recht op zelfbeschikking daar waar het gaat om partnerkeuze, (seksuele) relaties, het gebruik van anticonceptie en toegang tot gezondheidszorg
  • Wereldwijd, zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen en meisjes voor hun 18de getrouwd (o.m. door huwelijksdwang)
  • 71 procent in mensenhandel is vrouw (en vaak nog jonge meisjes); 3 van de 4 van deze vrouwen en meisjes worden seksueel geëxploiteerd
  • 1 op de 2 vrouwen zijn (in 2017) door hun partners of familie vermoord; ter vergelijking 1 op de 20 mannen zijn gedood onder vergelijkbare omstandigheden.