Direct naar de content

Rotterdam investeert in veerkracht en veiligheid

Rotterdam is wereldwijd een voorbeeldstad als het gaat om waterveiligheid. Elk jaar bezoeken tientallen delegaties de stad, en dat doen ze niet zomaar. Intussen ontwikkelt Rotterdam zich verder, door de scope van adaptatie te verbreden. Het resultaat is een nieuw ‘over-all’ beeld van de kwetsbaarheden. Rotterdam wordt hierbij ondersteunt door 100 Resilient Cities – Pioneered by the Rockefeller Foundation.

“Rotterdam is een van de veiligste deltasteden ter wereld”, stelt burgemeester Aboutaleb. “Over het algemeen blijven de voeten van Rotterdammers wel droog bij hevige neerslag of springtij. Maar dan rijst een nieuwe vraag: àls we echt te maken krijgen met teveel water, wat gebeurt er dan met de energievoorziening, data en telecom in de stad? Zaken die nu ook op de agenda staan van de veiligheidsregio.”

Het Engelse woord ‘resilience’ beschrijft het vermogen van personen, gemeenschappen, bedrijven en systemen in een stad, om te anticiperen, zich aan te passen en te groeien. Ongeacht de chronische druk en acute gebeurtenissen waar zij mee te maken krijgen. Rotterdamse resilience betekent omgaan met water, hitte én droogte, maar ook met cyber security en potentiële stroomuitval.

Na ‘droge voeten’, is resilience de volgende uitdaging, ook voor voorbeeldsteden als Rotterdam. 100 Resilient Cities – Pioneered by the Rockefeller Foundation (100RC) is een organisatie die actief stedelijke resilience helpt opbouwen in honderd steden, verspreid over de hele wereld. Tegelijk promoot de organisatie de ontdekking en toepassing van slimme oplossingen. Rotterdam is een van de eerste 33 partnersteden van 100RC.

Nieuwe kwetsbaarheden, nieuwe kansen
Deelnemers aan 100RC benoemen een Chief Resilience Officer (CRO), betaald en ondersteund vanuit het project 100RC. In Rotterdam is dat Arnoud Molenaar, manager van Rotterdam Climate Proof.

“Onze stad is nog nooit zó afhankelijk geweest van vitale infrastructuur”, stelt Molenaar. “Dat geldt voor elektriciteit, internet en telecommunicatie, maar denk ook aan schoon drinkwater en transport over de weg en het spoor. Werkt alles nog wel na een calamiteit als een overstroming? Kunnen we ons nog verplaatsen, boodschappen doen en werken? Het wordt mijn taak om met de partners van de stad te kijken waar we nog risico’s lopen en hoe we het kunnen oplossen. Samen leveren we halverwege 2015 een overzicht van kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen.”

Via het 100RC-netwerk krijgt Rotterdam toegang tot de best practices van andere steden en een enorm aanbod aan kennis van wereldwijd gerenommeerde instituten. Daarnaast ziet Molenaar kansen voor het Rotterdamse bedrijfsleven, want we hebben op onze beurt veel expertise in huis die de andere steden nodig hebben.

Over 100 Resilient Cities
In december 2013, maakte de Rockefeller Foundation de eerste 33 steden bekend die konden deelnemen aan 100 Resilient Cities – Pioneered by the Rockefeller Foundation (100RC), waaronder Rotterdam. 100RC bestaat om steden over de hele wereld te helpen voorbereid (resilient) te zijn voor de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw.

100RC richt zich niet alleen op adaptatie ten aanzien van acute gebeurtenissen – zoals aardbevingen, branden en overstromingen – maar evengoed van de meer chronische druk die een stad op de proef stelt, elke dag weer of op een cyclische manier. Denk daarbij aan hoge werkloosheid, overbelast of inefficiënt openbaar vervoer, aanhoudend geweld of chronisch tekort aan water en voedsel. Het aanpakken van zowel de pieken als de constanten, stelt steden in staat beter te reageren op tegenslagen én een solide basis te leggen voor hun bewoners, in voor- en tegenspoed.

Michael Berkowitz, Managing Director van 100 Resilient Cities bij de Rockefeller Foundation: “Arnoud Molenaar wordt onderdeel van een netwerk van collega-steden over de hele wereld, die best practices zullen delen en innovatie zullen opleveren. Als CRO wordt hij een instrument voor Rotterdam en andere steden, wereldwijd.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten de Vries, communicatieadviseur/persvoorlichter programmabureau Duurzaam, gemeente Rotterdam, 06 20 54 51 79 of mk.devries@rotterdam.nl