Direct naar de content

Rotterdam investeert fors in een schone stad

Met een maatregelenpakket van 12 miljoen gaat Rotterdam de strijd aan tegen zwerfafval, zakken en grofvuil naast de containers en rommel in parken, markten en winkelstraten. De gemeente wil de stad een stuk schoner krijgen met gerichte inzet in de meest vuile wijken en straten. Onder meer met extra veeg- en reinigingsploegen, extra afvalbakken, ondergrondse containers in de parken en extra handhavers. Na jaren van bezuinigingen heeft Rotterdam weer financiële ruimte om de stad intensiever schoon te maken.

Alle Rotterdamse wijken halen het gewenste gemiddelde cijfer van 4 (op een schaal tot 5). Rotterdam scoort daarmee redelijk hoog in vergelijking tot andere grote steden. Wethouder Eerdmans (o.a. buitenruimte): Toch blijft rommel op straat een grote ergernis van Rotterdammers. We moeten verstoringen en afwijkingen op diverse plekken in de stad voorkomen en direct verhelpen als dat aan de hand is”.

Extra inzet
Het extra geld wordt tot en met 2018 ingezet om werkprocessen aan te passen en beter te richten op plekken waar sprake is van hardnekkige vervuiling. Dat gebeurt met nieuw materiaal, uitbreiding van de snel schoon teams en 15 extra handhavers. De aandacht gaat onder meer naar grofvuil en zakken naast containers, afvaldumping na een marktdag, achtergelaten zwerfvuil in de parken en stranden en rommel rond fastfood-restaurants.

Nieuwe materialen
Half verdiepte containers worden vervangen door ondergrondse containers en met de zogenaamde vulgraadmeters wordt de ophaalroute efficiënter: alleen als de container vol is, wordt het geleegd. Papiercontainers krijgen een grotere opening, zodat karton makkelijker is weg te gooien en er komen 500 extra afvalbakken in de stad.

Samen schoonhouden
Maar de stad blijft alleen schoon als iedereen een steentje bijdraagt. Eerdmans: “Rotterdammers zijn trots op de stad en daar zorg je dus samen voor. Mensen die helpen krijgen onze steun, maar straatvervuilers gaan we harder aanpakken”. De gemeente stimuleert het adopteren van containers, schoonmaakacties zoals Keep it Clean Day en nieuwjaarsvegen en het melden via 14010, internet of de BuitenBeterApp. Proeven met nudging en andere vormen van gedragsbeïnvloeding gaan uitwijzen of bezoekers en bewoners hun afval meer in de bak gooien, bijvoorbeeld door tekst en kleur op de afvalbakken.

Stadsbeheer
Elke dag werken 900 mensen aan het schoonhouden van de stad, van 06.30 uur tot 22.00 uur in de avond en daarbuiten bij bijzondere evenementen. Met veegmachines, onkruidborstels, poepzuigers, bladblazers, hogedrukapparaten, prikkers, bezems en ander materiaal zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers in een schone stad kunnen wonen, werken en verblijven.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Buys, communicatieadviseur gemeente Rotterdam: tel. 06-46580690 of scl.buys@rotterdam.nl