Direct naar de content

Rotterdam introduceert nieuwe aanpak sport en bewegen

Sportregie brengt vraag en aanbod bij elkaar

De gemeente Rotterdam heeft een nieuwe aanpak voor sport en bewegen ontwikkeld: SportRegie. Elf sportregisseurs gaan nauw samenwerken met de aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en intermediairs, met als doel zoveel mogelijk Rotterdammers (weer) in beweging te krijgen en te houden. SportRegie richt zich vooral op mensen die moeite hebben om aan te haken bij het bestaande aanbod.

Met SportRegie wil de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Ook intermediairs, zoals huisartsen en fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol gezien hun kennis en het contact dat zij hebben met de Rotterdammers. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Sport): “Het sport- en beweegaanbod in de wijken is vaak versnipperd. Door het aanbod inzichtelijk te maken en de juiste activiteiten aan te bieden, verlagen we de drempel om mee doen. Uiteindelijk gaat het erom dat elke Rotterdammer kan deelnemen aan een activiteit die bij hem past. Dat is waar SportRegie voor staat.”

Elk gebied heeft straks een eigen sportregisseur. De sportregisseur maakt een analyse van zijn wijk en gaat in gesprek met aanbieders om bestaande activiteiten door te zetten of aan te passen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. SportRegie werd als proef al in vijf gebieden aangeboden: Delfshaven, Feijenoord, Noord, Prins-Alexander en IJsselmonde. De komende periode komt er ook in de negen andere gebieden SportRegie.

Sportregisseur Rémon van Waas: “De afgelopen periode hebben we het sport- en beweegaanbod in kaart gebracht en wijkanalyses gemaakt. Ook hebben we veel onderzoek gedaan naar de behoeften van Rotterdammers als het gaat om sporten en bewegen. Met die informatie gaan we in gesprek met de sport- en beweegaanbieders om ze te ondersteunen bij het creëren van passend aanbod.”

De gemeente Rotterdam maakt hierbij bewust de overstap van een uitvoerende naar een regisserende rol. De aanbieders geven de activiteiten vorm, geleid door hun expertise. Hierbij ondersteunt en adviseert de gemeente waar nodig.
Najim Darkaoui, mede-oprichter PlayFit: “We hebben zelf in de wijk gekeken wat er aan aanbod was voor peuters en kleuters in Delfshaven. Eigenlijk was het minimaal. Toen hebben we contact gezocht met de sportregisseur in ons gebied. Hij bevestigde onze bevindingen en heeft ons ondersteund met zijn kennis en een aanjaagbudget. Zo konden we een vliegende start maken met een bewegingsprogramma speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. En dat werkt heel goed!”


Noot voor de redactie:

Wethouder Adriaan Visser geeft maandagavond 19.00 uur in het nieuwe Luxor Theater de aftrap voor stadsbrede Sportregie. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en kunt dan aansluitend naar de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Nispen, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, e.vannispen@rotterdam.nl  of 06-12310367.
Wilt u maandagavond naar het nieuwe Luxor? Meldt u dan aan bij Kristel Arntz, kcm.artnz@rotterdam.nl of 010-2673849