Direct naar de content

Rotterdam in de startblokken om horeca de ruimte te geven

Horecaondernemers krijgen de ruimte en ondersteuning om na de lockdown te kunnen herstellen. Dat staat in het ondersteuningsplan voor de horeca, dat het college van B&W deze week heeft vastgesteld. Terrassen mogen twee keer zo groot worden en coronacoaches begeleiden horecaondernemers bij het coronaproof maken van het terras.  Via vouchers kunnen horecaondernemers een tegemoetkoming krijgen om hun zaak coronaproof te maken. De aanpak van het college helpt de horeca om sneller te herstellen, zodra de terrassen weer open mogen.

Wethouder Said Kasmi (Horecabeleid): “Veel Rotterdammers kijken er naar uit om weer in de zon op een terras te zitten. Nu kan dat nog niet, maar als het zover is, dan staat Rotterdam in de startblokken om horecaondernemers hierbij te helpen. De succesvolle formule van vorig jaar met terrasuitbreiding zetten we door en breiden we uit met onder meer hulp van coronacoaches en informatieteams.” Het ondersteuningsplan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers, gebiedscommissies en bewoners.

Meer ruimte om te ondernemen
Horecaondernemers krijgen letterlijk meer ruimte om te ondernemen. In Rotterdam mogen ondernemers hun terras maximaal twee keer zo groot maken, mits de openbare buitenruimte dit toelaat. Ondernemers kunnen zelf een terrasvlonder bouwen; de gemeente stelt daarvoor gratis hout beschikbaar. Ook biedt de gemeente op termijn gratis duurzame terrasvlonders aan. Met een app moet de plaatsing van vlonders gemeld worden. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om terrassen te overkappen of te omschotten.

Coronacoaches
Horecaondernemers kunnen hulp krijgen van coronacoaches, bijvoorbeeld om een horecazaak of terras coronaproof te maken. Aanvragen van hulp kan via het Horecaloket. Daarnaast worden informatieteams op bakfietsen ingezet om horecaondernemers en -bezoekers voor te lichten over de coronaregels in de horeca.

Horecavouchers
Om een horecazaak of terras coronaproof te maken, worden er 440 horecavouchers van € 500,- per stuk beschikbaar gesteld. Wethouder Roos Vermeij (Economie): “Ondernemers hebben de afgelopen tijd zwaar ingeteerd op hun reserves en zelfs het uitbreiden van hun terras of het coronaproof inrichten van hun onderneming kan financieel teveel gevraagd zijn. Voor die ondernemers hebben we deze subsidieregeling in het leven geroepen zodat ook zij straks kunnen meeprofiteren van de heropening van de stad. Op deze manier trekken we alles uit de kast om te zorgen dat café-eigenaren, hoteliers en restauranthouders, zodra het weer mag, maximaal kunnen ondernemen.” Informatie hierover is te vinden op www.ondernemen010.nl.

Evenementenkraskaart
Zodra het weer mogelijk is om evenementen te organiseren, kunnen horecaondernemers een evenementenkraskaart aanvragen. Met deze kaart kunnen horecaondernemers maximaal 5 keer een evenement op hun terras organiseren, zonder dat hier steeds een aparte vergunning voor nodig is.

Leges
De gemeenteraad spreekt bij de behandeling van het ondersteuningsplan nog over aanpassing van de legesverordening. Indien de raad daartoe besluit, kunnen onder meer de leges voor het bijschrijven van een beheerder op de exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning gehalveerd worden. Ook verlenging van de exploitatievergunningen met één jaar voor alle horecazaken die sinds maart 2020 een geldige vergunning hebben is een optie.

Kwijtschelding en uitstel
Eerder besloot het college dat huurders van gemeentelijk vastgoed een gedeeltelijke kwijtschelding kunnen aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar. Ook voor gemeentebelastingen kunnen ondernemers uitstel vragen.

Rotterdam. Sterker Door.
De hulp aan de horeca komt voort uit ‘Rotterdam. Sterker Door.’, de grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat Rotterdam sterker uit de crisis komt. Het is een aanpak geïnitieerd door de gemeente die voor en met de stad wordt ingevuld.