Direct naar de content

Rotterdam in actie voor meer ontspannen samenleven

College presenteert actieprogramma Integratie en Samenleven

Vandaag heeft het Rotterdamse college van B&W, onder leiding van wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) het programma ‘Relax. Dit is Rotterdam’ gepresenteerd. Het college geeft haar visie over hoe de diversiteit in de stad beter wordt geaccepteerd en tot meer ontspannen samenleven leidt. In Rotterdam wonen mensen met verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen. Diverser dan Rotterdam bestaat niet. Soms zorgt dat voor vervreemding en ongemak tussen mensen en dat pakt het college aan. Iedereen moet zich vrij, veilig en prettig voelen. Dat is waar komende jaren vol op wordt ingezet.

Wethouder Wijbenga; “In Rotterdam is over het algemeen iedereen op zijn plek. Maar ik zie en hoor ook dat er spanningen ontstaan en Rotterdammers aanstoot nemen aan elkaar omdat ze niet dezelfde achtergrond of denkbeelden hebben. Aanspreken op gedrag is goed, maar afkeuring en zelfs uitsluiting op basis van afkomst, geloof of geaardheid is onze gezamenlijke tegenstander. De wet is hierbij onze leidraad. En het resultaat is respect voor elkaar.”

Uitgangspunten actieprogramma
Aan het actieprogramma ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag. De belangrijkste is de Nederlandse wet. Overal waar de grondwet in het geding komt, grijpen we in. Of het nu gaat om arbeidsmarktdiscriminatie, intimidatie, uitschelden of beledigen, iedereen kan een beroep doen op de gemeente als de grondwet wordt geschonden.

Verder is de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk uitgangspunt voor een betere verbinding in de stad. Nederlands kunnen spreken, schrijven en verstaan maakt meedoen mogelijk, schept kansen.

Het derde uitgangspunt is dat het Rotterdamse college zich bewust is van haar voorbeeldfunctie en op respectvolle wijze werkt aan verbeteringen in de stad.

Aan de slag
Afgelopen maanden is met veel Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en sportclubs gesproken om te komentot dit actieprogramma. De ambitie is groot en realistisch. Samen zijn we aan zet om van diversiteit nog meer de kracht van Rotterdam te maken.

Dit doen we onder andere door;

 • Aanpak ongewenst gedrag op straat
  De sociale veiligheid van Rotterdammers die zich kwetsbaar voelen, gaat omhoog. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat zoals intimiderend aanspreken of naroepen wordt door onze handhavers streng aangepakt. Ook richten we ons op het zichtbaar en bespreekbaar maken van intimiderend gedrag in de publieke ruimte en de gevolgen hiervan. Verder ondersteunen we professionals op het gebied van preventie en omgang met intimidatie van vrouwen en gender-gerelateerd geweld.
   
 • Ondersteuning scholen
  Scholen in Rotterdam geven voorlichting en training over het omgaan met (seksuele- en gender) diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Het doel is bewustwording van vooroordelen en acceptatie van diversiteit. En het vergroten van weerbaarheid en communicatievaardigheden van kinderen en jongeren op dit onderwerp.
   
 • Nieuwkomers op weg
  Nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen, vinden hun weg in de Rotterdamse samenleving en spreken zo snel mogelijk Nederlands. Ook zijn zij bekend met de rechten en plichten die de Nederlandse rechtstaat met zich brengt en handelen daarnaar.

Komende periode worden de acties met onze samenwerkingspartners verder uitgewerkt en in praktijk gebracht.

Het volledige actieprogramma leest u hier.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, lm.vanbale@rotterdam.nl, tel 06 28 36 27 17