Direct naar de content

Rotterdam in actie tegen verkeersasociaal gedrag

Overlast en onveilige situaties door auto’s die met opzet te hard rijden, geluidsoverlast veroorzaken of rondhangende personen rondom auto’s op parkeerterreinen of in de straat. In de zomerperiode neemt deze overlast vaak toe.  Ook deze zomer komen we in actie tegen dit asociale verkeersgedrag.

Zomeroffensief
In het zomeroffensief zetten we verschillende maatregelen in om verkeersasociaal gedrag op korte en lange termijn aan te pakken:

  1. Afsluiten van parkeerterreinen en kades waar overlastgevers in en rondom auto’s voor straatintimidatie zorgen, zoals het Baltimore-terrein op de Wilhelminapier en de Parkkade;
  2. Afsluiten van straten op tijden wanneer de overlast het grootst is zoals de Meent, Schouwburgplein t.h.v. Karel Doormanstraat/ Kruiskade en de Aert van Nesstraat;
  3. Aanleggen van (tijdelijke) drempels in straten waar te hard wordt gereden zoals het Haagseveer, de Oosterkade, Scheepsvaartkwartier;
  4. Verhogen van prioriteit voor verkeershandhaving bij lokale basisteams politie. Zij voeren extra controles uit daar waar de capaciteit het slim toelaat;
  5. Uitvoeren geluidsmetingen voertuigen. Deze metingen worden door TNO in de zomermaanden gedaan en dragen bij aan het gerichter kunnen handhaven op voertuiglawaai;
  6. Plaatsen van flitspalen waar te hard gereden wordt: onlangs is de flitspaal op Laan op Zuid geplaatst en binnenkort worden er door het Openbaar Ministerie nog twee flitspalen geplaatst.
  7. Met behulp van gedragsexperts in gesprek met (jonge) overlastgevers in het verkeer en hen wijzen op geldende (verkeers)regels in wijken en buurten.

Vincent Karremans, wethouder Mobiliteit: “De afgelopen jaren hebben we al stevig ingezet op de aanpak van verkeersasociaal gedrag. Dat zetten we de komende jaren door met maatregelen als inbeslagname, gebiedsverboden, geluidsmeters, fysieke ingrepen in de verkeersinrichting en andere dergelijke maatregelen (lawaaiflitsers, roodlicht camera’s en mobiele flitspalen). Waar nodig, passen we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hiervoor aan: we maken de APV ‘verkeersaso-proof’’.”

Melden van overlast
Meldingen van Rotterdammers over verkeersoverlast zijn belangrijk. Zodat de gemeente gericht kan blijven werken aan het aanpakken van deze overlast. Genomen maatregelen kunnen bijvoorbeeld als bijeffect hebben dat de overlast zich verplaatst. Melden kan via de webpagina www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveilig-overlast/