Direct naar de content

Rotterdam haalt mijlpaal 190 km rioolvervanging in vijf jaar

In 2015 heeft de gemeente in de stad ruim 42 kilometer aan riolering vervangen, een ‘tweede Rotterdamse marathon’. Daarmee is ook de totale collegeopgave over de periode 2011-2015 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan-3 gehaald. In deze periode werd in totaal 190 kilometer riolering vervangen.

Een goed werkend rioleringsysteem is van groot belang voor het functioneren van de stad. Het draagt bij aan droge voeten voor Rotterdammers en een gezonde en leefbare stad. Het college stond de afgelopen vijf jaar voor de opgave om 190 kilometer riool te vervangen. Dankzij de gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met externe partners en betrokken bewoners is dit gelukt.

Rotterdamse 'marathon'
Joost Eerdmans, wethouder  o.a. Buitenruimte: “In een stad waar bereikbaarheid ondanks alle werkzaamheden voorop staat, is het aanleggen van ‘een Rotterdamse marathon’ aan riool een ware prestatie. Dankzij goede afspraken met partners in de buitenruimte als netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf worden hun werkzaamheden met die van de gemeente gecombineerd en hoeft de straat minder vaak open.” Door het vervangen van oude rioolbuizen houdt Rotterdam een goed functionerend watersysteem en een gezonde en leefbare stad. Maar Rotterdammers kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan de wateropgave in de stad. 'De komende jaren gaan we bewoners actief hierbij betrekken.'

Opgave 2016-2020
In Rotterdam ligt in totaal zo’n 2.500 kilometer riool. Gemiddeld gaan riolen 60 jaar mee. Veel riolen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Om de stad technisch in conditie te houden, is het nodig dat de gemeente tussen 2016 en 2020 tweehonderd kilometer riolering vervangt, een gemiddelde van 40 kilometer per jaar. Dat is afgesproken in het Gemeentelijk Rioleringsplan-4 en door de gemeenteraad vastgesteld in december 2015. Andere speerpunten in het rioleringsplan zijn het aanpakken van de problemen door te hoge of te lage grondwaterstanden en het actief betrekken van bewoners omdat Rotterdammers ook zelf de nodige maatregelen kunnen treffen om wateroverlast te voorkomen. Samen met de waterschappen werkt Rotterdam aan innovaties als het terugwinnen van energie uit afvalwater.

Droge voeten
In het grotendeels bebouwde en verharde stadscentrum voert de riolering het grootste deel van het hemelwater af. Als het heel hard regent, kunnen de singels en de riolering het water niet altijd tijdig verwerken. Dat kan leiden tot wateroverlast op straat en in kelders en souterrains. Als het riool vol is gelopen, is het mogelijk om water vanuit het riool over te storten naar rivieren en singels. Maar dit gaat ten koste van de waterkwaliteit en de leefbaarheid in de stad en moet daarom door een goed functionerend rioleringsysteem zoveel mogelijk voorkomen worden. De afspraken in het Gemeentelijk Rioleringsplan zorgen ervoor dat de stad leefbaar, gezond en aantrekkelijk blijft.

Meer informatie over 'water en rioleringen' en het 'waternieuws' is te vinden op Rotterdam.nl/waterloket


Noot voor de redactie:

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)- 4 is te vinden op Rotterdam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Marree, directiewoordvoerder / persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62 of fwa.marree@rotterdam.nl