Direct naar de content

Rotterdam geeft ruimte voor anderhalvemeter-samenleving

Keuzes maken voor veilige en eerlijke verdeling van de buitenruimte

De stad komt langzaam weer op gang na de versoepeling van de landelijke maatregelen. Rotterdam is een ruim opgezette stad, maar de ruimte is op sommige plekken schaars. Daarom maakt Rotterdam keuzes om de beschikbare ruimte zo veilig en eerlijk mogelijk te verdelen zodat de anderhalvemeter-regel aangehouden kan worden. Samen met Rotterdammers en ondernemers maken we meer ruimte en geven we elkaar de ruimte. Op 30 locaties zijn gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek om de buitenruimte voor 1 juni goed in te richten, horeca krijgt tijdelijk de ruimte om het terras te vergroten en alle ondernemers kunnen terrasvlonders neerleggen voor hun inrichting.

Hoe pakt Rotterdam dit aan?
De gemeente werkt stapsgewijs en pakt eerst de plekken aan waar de ruimte het meest knelt. Dat kan betekenen dat maatregelen die eerder genomen zijn, weer teruggedraaid kunnen worden als de situatie daarom vraagt. Voor het verdelen van de beschikbare ruimte hanteert Rotterdam de volgende uitgangspunten: veiligheid staat voorop, verplaatsen gaat voor verblijven, faciliteren gaat voor reguleren en niet herinrichten, wel herverdelen.

Maatwerk op 30 locaties
De gemeente heeft 30 drukke pleinen en smalle straten vastgesteld waar de ruimte schaars is of knelt. Op deze locaties is de gemeente in overleg met ondernemers om met maatwerk de buitenruimte in te richten. Via de Ondernemersbalie kunnen ook partijen op andere locaties zich melden om hun ideeën voor het inrichten van de buitenruimte met de gemeente te delen.

“Zoals we samen sterk staan tegen Corona, kunnen we ook alleen samen het beste maken van de anderhalvemetereconomie. Om maximaal te kunnen ondernemen en te bewegen moeten we elkaar de ruimte geven. Daar is maatwerk voor nodig want ieder plein en iedere winkelstraat is anders: soms is de stoep te smal, de weg te druk of willen horeca, winkels en marktkramen allemaal meer ruimte. Als ondernemers en bewoners in een bepaalde straat er samen uitkomen: perfect. En anders staan onze speciale gebiedsteams klaar om te helpen een passend plan te maken. Samen met ondernemers en bewoners slaan we de handen ineen. Alleen zo krijgen we de economische motor weer op gang,”  aldus wethouder Barbara Kathmann (Economie).

Ruimte voor horeca
De horeca gaat vanaf 1 juni om 12:00 uur weer open. Voor het terrasseizoen, tot 1 november 2020, mogen horecaondernemers in Rotterdam zonder vergunningsaanvraag een groter terras voeren dan normaal. Hiervoor zijn stedelijke richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen voor alle horecaondernemers in Rotterdam zijn:

  • Maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras;
  • Er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten.
  • Hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang
  • Brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
  • Omgeving ervaart geen overlast
  • Geen muziek
  • Overleg met je buren; (horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt
  • Let op de verkeersveiligheid.

“Met onder meer de mogelijkheden voor een groter terras komen we horecaondernemers in deze barre tijden tegemoet. Ik vertrouw erop dat ondernemers en Rotterdammers hier op een goede manier gebruik van maken en de schaarse ruimte in de stad eerlijk verdelen en gebruiken. De stad is tenslotte van ons allemaal!,” aldus Said Kasmi (o.m. horeca).

Terrasvlonders voor alle ondernemers
Vanaf 1 juni is het voor alle ondernemers mogelijk om terrasvlonders in te zetten. Normaal zijn terrasvlonders alleen voor horeca om hun terrassen uit te breiden. Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte gebruiken om terrasvlonders neer te leggen. Normaal is er een maximum van 3 vlonders per inrichting, dat is er nu niet. De ondernemer kan zelf een vlonder kopen of maken. Of gebruik maken van gratis vlonders van de gemeente.

De terrasvlonders van de gemeente zijn circulair geproduceerd en zijn gemaakt van gerecycled hout. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): ”Tijdens de lockdown hebben veel mensen hun huis opgeruimd. Er is daarom veel hout binnengekomen bij de milieuparken. Dit hout geven we een tweede leven als vlonder. Zo bereiken we twee doelen in één keer: we hergebruiken op een nuttige manier het overtollige hout en we helpen ondernemers in deze moeilijke tijd”.

Aanvragen van een gratis vlonder kan vanaf vandaag via de website www.ondernemen010.nl.

Markten
Ook de markten zijn onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse buitenruimte. In samenspraak met de markten worden de mogelijkheden voor meer ruimte in de anderhalvemeter-samenleving uitgewerkt. “De marktkooplui hebben het net als alle andere ondernemers zwaar te verduren en hun geduld is flink op de proef gesteld. Daarom zoeken we ook samen met hen naar oplossingen om weer zoveel mogelijk te kunnen markten, bijvoorbeeld door een groter marktterrein, meer marktdagen of tijdelijke standplaatsen op alternatieve locaties,” aldus wethouder Kathmann.