Direct naar de content

Rotterdam geeft meer aandacht aan slachtoffers van misdrijven

Plan van aanpak vandaag met politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland gepresenteerd

Slachtoffers van misdrijven verdienen meer aandacht. Om die reden heeft de gemeente Rotterdam samen met professionele partners en slachtoffers in kaart gebracht wat hiervoor nodig is. Resultaten zijn een concrete aanpak en maatregelen om slachtoffers van misdrijven daadwerkelijk meer aandacht te geven. Deze maatregelen zijn vandaag gepresenteerd en toegelicht door Joost Eerdmans, wethouder Veiligheid, samen met de partners die een rol hebben in de zorg aan slachtoffers.

Wethouder Eerdmans: “Met de 19 actiepunten nemen we de behoefte en de hulpvraag van het slachtoffer als uitgangspunt. Een misdrijf en de gevolgen ervan zijn vaak zeer ingrijpend. De juiste bejegening, begeleiding en informatie zijn het minste wat wij als professionals daartegenover kunnen stellen”. Voor slachtoffers van misdrijven is momenteel al veel informatie en begeleiding beschikbaar.

Aparte website voor slachtoffers
Meer aandacht voor Slachtoffers
richt zich op de drie logische fasen waarmee een (potentieel) slachtoffer te maken heeft: preventie, aangifte en nazorg. Gemeente en politie spelen een voorname rol in de informatie en communicatie over preventieve maatregelen, die de Rotterdammer zelf kan nemen. Alle informatie is voortaan op één digitale locatie te vinden: www.rotterdam.nl/slachtoffer010.

Track and Trace
Politie en Openbaar Ministerie gaan slachtoffers actiever wijzen op de mogelijkheden van anoniem aangifte doen en het slachtofferportaal waarin het slachtoffer de behandeling van zijn aangifte digitaal kan volgen. Voor ambtenaren in het Veiligheidsloket wordt een belscript ontwikkeld voor het actief doorverwijzen naar de juiste organisatie (politie, Slachtofferhulp Nederland of anders).

Ondersteuning
Nazorg en dienstverlening na een misdrijf zijn vooral de expertise van Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de gemeente. Momenteel loopt een pilot Nazorg bij Overvallen in de wijk Feijenoord, waarbij SHN en gemeente gezamenlijk zo snel mogelijk emotionele en juridische ondersteuning bieden. Bij misdrijven met een grote impact op de omwonenden informeert de gemeente de buurt actief. Andere acties die tot de mogelijkheid horen zijn informeren over mogelijkheden voor schadevergoeding, een veiligheidsgesprek in de wijk of een slachtoffer-dader-gesprek.

Kennis uitwisselen en gedenken
Jaarlijks organiseert de gemeente Rotterdam met haar ketenpartners een nationaal symposium: de Rotterdamse Dag van het Slachtoffer. Eerste zal in oktober 2017 plaatsvinden. Voor de landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers heeft de gemeente de Landeijke Organisatie voor Nabestaanden van Geweldslachtoffers (LONG) uitgenodigd om deze herdenking in Rotterdam te houden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl