Direct naar de content

Rotterdam geeft deelvervoer de ruimte en legt verrommeling aan banden

Het college van burgemeester en wethouders komt met nieuwe maatregelen om de opkomst van deelvervoer in Rotterdam te stimuleren en tegelijkertijd in goede banen te leiden. Deelvervoer kent vele voordelen, maar zorgt ook voor verrommeling op straat. Met onder andere 100 nieuwe parkeerhubs, de introductie van flexibel parkeren voor deelauto’s, scherper toezicht op foutparkeren en op de kwaliteit van aanbieders van deelvervoer profiteert de stad maximaal en wordt de overlast beperkt.

Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit): “Deelvervoer neemt een enorme vlucht en brengt de stad veel goeds. Het brengt Rotterdammers in beweging, verlaagt de parkeerdruk en houdt alle delen van de stad toegankelijk en bereikbaar. Maar op straat en op de stoep is het soms ook een regelrecht zooitje, met deelscooters en -fietsen die lukraak worden geparkeerd en vol in de weg staan. Met dit pakket aan maatregelen geven we deelvervoer ruim baan waar het kan en leggen we de verrommeling aan banden.”

Rotterdammers delen graag
Deelvervoer was een paar jaar geleden nog nieuw en onbekend maar nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Steeds meer mensen maken gebruik van een deelvoertuig. Maandelijks huurden mensen in 2022 26.000 keer een deelfiets en 400.000 keer een deelscooter. Het aantal verhuringen van de deelfiets is de afgelopen twee jaar met 420% gestegen, van de deelscooter met 167% en de deelbakfiets met maar liefst 9000%. Het aantal deelauto’s is in de afgelopen twee jaar gegroeid van 400 naar 700.

De opkomst van deelvervoer brengt de stad vele voordelen. De verhuur van (bak)fietsen brengt mensen letterlijk in beweging. Deelscooters en -auto’s vervangen privébezit en zorgen daarmee onder andere voor een lagere parkeerdruk. Voor nieuwbouwprojecten met weinig parkeerruimte is deelvervoer een ideaal alternatief. En bij grote werkzaamheden blijft de stad toegankelijk en bereikbaar door ter plaatse (tijdelijk) extra deelvervoer aan te bieden, zoals bij de Roseknoop.

Nieuw beleid moet zorgen voor minder overlast
Het wordt steeds drukker in de stad, de ruimte is schaars en daar moeten we slim mee omgaan. Een van de grootste uitdagingen is de verrommeling die ontstaat omdat voertuigen overal en nergens geparkeerd staan en de stoep blokkeren. Eind 2023 telt Rotterdam ongeveer 100 hubs, verzamelplekken met witte parkeervakken. Om de overlast verder tegen te gaan komen er in 2024 nog eens 100 hubs bij. Er wordt daarbij duidelijk gecommuniceerd hoe gebruikers het voertuig moeten parkeren.

Daarnaast blijft de gemeente streng handhaven op het foutparkeren met boetes en maakt striktere afspraken met aanbieders van deelvervoer over de afhandeling van klachten en overtredingen. In Kralingen, een wijk waar veel overlast is door de verrommeling, start een pilot waarbij het door de inzet van geofencing onmogelijk wordt om buiten een hub te parkeren. Wanneer het succesvol blijkt voeren we dit beleid op meerdere plekken in de stad in.

Om nog efficiënter met de ruimte om te gaan wordt op 1 juli 2024 zone-floating ingevoerd. Een deelauto is daardoor niet langer gekoppeld aan een specifieke parkeerplaats met laadpaal, die leeg blijft als de deelauto in gebruik is en daarmee een parkeerplek ‘bezet’ houdt, maar kan in een parkeerzone overal worden geparkeerd.

Bij het verlenen van nieuwe vergunningen aan aanbieders van deelvervoer geldt niet meer het uitgangspunt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Vanaf de eerstvolgende uitgave van vergunningen gaat de gemeente strenger selecteren op de kwaliteit van de aanbieder.

Een overzicht van alle voorgestelde maatregelen zijn te vinden in een collegebrief aan de gemeenteraad.

Meer informatie & melden overlast
Deelvervoer is nog redelijk nieuw en niet alles is bekend. Door eraan mee te doen leren we als gemeente wat goed werkt en wat beter kan. Dit betekent dat we het beleid regelmatig zullen aanpassen. Om van de aanpak op de hoogte te blijven en om overlast te melden ga naar www.rotterdam.nl/deelvervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Vincent Karremans, 06 – 481 386 31 of tm.vanrijn@rotterdam.nl