Direct naar de content

Rotterdam gaat voor meer gezinnen in wijken rondom centrum

Rotterdam wil meer draagkrachtige gezinnen in de stad. In het programma Kansrijke Wijken dat vandaag is gepresenteerd, zet de gemeente in op meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte in een aantal wijken rondom het centrum. Als eerste wordt gestart in de wijken Middelland, Oude Noorden en het Nieuwe Westen. Om gezinnen voor deze wijken te behouden en naar deze wijken te trekken worden vele innovatieve projecten gestart zoals de Droomstraat.

Draagkrachtige gezinnen kiezen in Rotterdam steeds vaker voor de gemakken van de stad, maar willen daarnaast ook ruim kunnen wonen. Ouders willen dat hun kinderen naar een goede school kunnen en prettig kunnen buitenspelen in hun eigen buurt. Om dat te bereiken werkt de gemeente nauw samen met bewoners, corporaties, investeerders en ondernemers.
De aanpak richt zich op de wijken rondom het centrum: Liskwartier, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Schiemond (daarbinnen: Lloydkwartier), Katendrecht en Kop van Zuid-Entrepot. Als eerste wordt echter van start gegaan in de wijken Middelland, Nieuwe Westen en Oude Noorden. De methode die hier worden getest en verfijnd, worden later ook toegepast in de andere wijken.

Eengezinswoningen
Er is een groeiende vraag naar grotere woningen in deze wijken. Daarom stimuleert de gemeente kleine projectontwikkelingen, kluswoningen, meer ruimte voor zelfbouw en samenvoegen van kleine woningen. Een voorbeeld is de Zwaerdecroonstraat in Middelland. De corporatie heeft de opgeknapte, vergrote woningen verkocht aan gezinnen. De gemeente heeft de straat heringericht met meer groen en bredere stoepen.

Onderwijs
Voor hoger opgeleide gezinnen is goed onderwijs een belangrijk punt om te kiezen voor een woonwijk. Twee excellente scholen per wijk realiseren is dan ook een van de opgaven. Daarnaast wil de gemeente dat ouders vroegtijdig zijn geinformeerd over de schoolkeuzen in hun wijk. Bijvoorbeeld doordat een van de samenwerkende partners schoolkeuzeavonden houdt op het kinderdagverblijf.

Droomstraten
Een maand lang buiten spelen op straat zonder rekening te hoeven met auto’s: dat is waar Droomstraten over gaan. Dit voorjaar kunnen bewoners zich opgeven voor de Opzoomerestafette van OpzoomerMee. Een evenement waarbij bewoners een dag lang hun straat verkeersvrij houden. Mensen die enthousiast zijn geraakt kunnen zich vervolgens opgeven voor de Droomstraat waarbij de auto een maand lang uit de straat wordt gehouden. Dit initiatief  draait al een tijdje in Gent, als de succesvolle Leefstraten. De eerste straten in Rotterdam hebben zich al gemeld als Droomstraat. Over een paar weken wordt bekend gemaakt welke straten hebben gekozen om de auto een maand uit de straat te houden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl