Direct naar de content

Rotterdam gaat versneld 2.500 woningen bouwen in Merwehaven

Rotterdam ontvangt € 11 miljoen van het Rijk voor het versnellen van de woningbouw in de Merwehaven in het gebied Merwe-Vierhavens (M4H). Met de financiële steun uit de landelijke regeling Woningbouwimpuls kan Rotterdam 2.500 woningen bouwen in de Merwehaven, waarvan meer dan de helft in het betaalbare segment. Rotterdam draagt zelf ook € 11 miljoen bij aan de ontwikkeling van de Merwehaven. Dit gebied verandert van voormalige fruithaven in een nieuwe groene, duurzame en autoluwe woonwijk met stoere stadsblokken, ruimte voor innovatieve maakbedrijven en tal van voorzieningen, zoals een basisschool, huisartsenpost, horeca en kleine buurtsupermarkt.

‘We zijn ontzettend blij met de 11 miljoen van het Rijk. We zien dit als een bevestiging van de goede samenwerking die we de afgelopen jaren met het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben opgebouwd. Zonder dit geld lukt het ons niet om zoveel betaalbare woningen in dit gebied te bouwen voor mensen met een middeninkomen. Maar liefst 60% van de woningen valt in het betaalbare segment’, zegt wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). Er komen in de Merwehaven zowel huur- als koopwoningen, van sociale woningbouw tot duurdere koop. De nadruk ligt op appartementen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Maar ook gezinswoningen krijgen een plek in de Merwehaven. De bouw start naar verwachting in 2025. De eerste woningen worden waarschijnlijk einde 2026 opgeleverd. De bouw van de hele woonwijk gaat zeker zo’n tien jaar duren.

Sneller meer betaalbare woningen
Het Rijk kondigde in 2019 aan 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor een landelijke woningbouwimpuls, om zo de woningbouw te versnellen en meer betaalbare woningen te realiseren. Die versnelling is hard nodig, gezien de krapte op de woningmarkt. Een deel van die 1 miljard is de afgelopen jaren al verdeeld onder een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam. Voor de 4e ronde is € 112 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan gaat € 11 miljoen naar Rotterdam, voor de toekomstige woningbouw in de Merwehaven. Recent heeft het Rijk ook een toekenning gedaan van € 9,28 miljoen voor onder andere de gebiedsontsluitingswegen en nieuwe entrees van M4H. Dat  maakt een grote kwaliteitsimpuls voor het gebied en daarmee ook voor de omliggende stadwijken mogelijk.

Rotterdam heeft ook in de nabije toekomst nog geld nodig voor het versnellen van de woningbouw. ‘De huidige economische omstandigheden én de noodzaak voor het bouwen van betaalbare woningen voor Rotterdammers, maken dat we ook in toekomst een beroep doen op financiële steun van de landelijke overheid. Dit is één van de bespreekpunten met de regio, provincie en het Rijk, als onderdeel van de regionale woondeals die we komend jaar met elkaar maken. Begin volgend jaar gaat Rotterdam mogelijk opnieuw een aanvraag bij het Rijk doen voor geld uit de Woningbouwimpuls, om ook in andere grote gebiedsontwikkelingen meer betaalbare woningen te kunnen bouwen’, meldt wethouder Zeegers.

Vernieuwende stadswijk
De Merwehaven verandert in een vernieuwende stadswijk, met aandacht voor het historische verleden en de oorspronkelijke structuur van de oude stadshaven. Er ontstaat een dynamisch woon-werkgebied met een mix aan woningtypes. Naast woningbouw is er ruimte voor circa 30.000 m2 vloeroppervlak voor innovatieve creatieve maakbedrijven, aangevuld met maatschappelijke voorzieningen. Parkeren gebeurt niet op straat, maar in mobilityhubs. Denk daarbij aan een centraal punt in de wijk met gemeenschappelijke parkeervoorzieningen en een breed aanbod aan deelmobiliteit. Dit leidt tot minder individueel autobezit en minder autogebruik. Meer gebruik van deelmobiliteit en de focus op wandelen en fietsen zorgt voor een aantrekkelijke en veiligere leefomgeving. Zo blijft er meer ruimte over om te wandelen, fietsen, sporten of spelen.

Welkome aanvulling op woningaanbod Rotterdam-West
De nieuwe woonwijk zorgt met zijn gevarieerde woningbouwprogramma en duurzame woningen voor een welkome aanvulling op het woningaanbod in Rotterdam-West. De Merwehaven wordt een energieneutrale wijk. Er wordt gebruikt gemaakt van warmte/koude-opslagsystemen die warmte en kou uit de grond en rivierwater halen. Er wordt circulair gebouwd, met het toepassen van herbruikbare grondstoffen. Met de versnelde woningbouw ontstaat voor bewoners uit de omringende stadswijken die op zoek zijn naar een nieuw huis, de mogelijkheid om door te stromen naar een woning in de Merwehaven.

De Merwehaven maakt deel uit van Merwe-Vierhavens (M4H). M4H is zo groot als de binnenstad van Rotterdam. Het gebied verandert van voormalig haven- en industriegebied in een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Het wordt hèt stadshavengebied van de toekomst, met een mix van woningen, werken, horeca, evenementen, onderwijs, sport en cultuur. Met allerlei voorzieningen waar de omliggende wijken van kunnen meeprofiteren.

Rotterdam Makers District
M4H vormt samen met RDM (de voormalige werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij) het Rotterdam Makers District, dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie. Jonge bedrijven kunnen hier doorgroeien naar grote gevestigde ondernemingen. En grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Het Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed aanbod aan voorzieningen, cultuur en evenementen.

Afbeeldingen

  • Zo kan het gebied rond de Merwehaven er over vijftien jaar uitzien. Er is nu geld beschikbaar voor fase 1, het bouwen van de eerste 2.500 woningen op de Marconistrip en Merwepieren. Fase 2, toevoegen van programma en een wijkpark in het middelste havenbekken volgt op een later moment.