Direct naar de content

Rotterdam gaat strijd aan tegen armoede

Intensieve hulp aan 500 gezinnen

Een op de vijf Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Dit is niet goed voor hun eigen ontwikkeling en niet goed voor de stad. Rotterdam gaat daarom de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Op basis van experimenten, innovaties en wetenschappelijke inzichten. En met een Rotterdamse leerstoel armoede. 500 gezinnen krijgen intensieve, stress-sensitieve hulp. Ook verbetert de gemeente haar eigen dienstverlening zodat meer mensen gebruik gaan maken van armoederegelingen.

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Hun ouders hebben simpelweg te weinig geld om rond te komen. Wethouder Grauss: “Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groot risico om op allerlei gebieden achterop te raken. Denk aan hun gezondheid, hun emotionele ontwikkeling, hun schoolprestaties en hun kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor belanden zij ook weer in armoede. En herhaalt zich dit voor hun kinderen. Dat is onacceptabel. Voor henzelf en ook voor de stad.”


Vicieuze cirkel van armoede doorbreken
Rotterdamse kinderen moeten hun talenten kunnen ontplooien zonder gehinderd te worden door de armoedeproblemen van hun ouders. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) zet met de nieuwe armoede-aanpak “Uit de knoop” in op het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede waarin veel Rotterdammers zitten. Armoede is meer dan een laag inkomen. Voor het echt oplossen van armoede is meer nodig: betaalbare woningen, meer betaald werk, goed onderwijs, gezonder leven, veilige wijken, kunnen meedoen en het delen van overschotten aan eten, kleding, speelgoed en fietsen. Hierin college-breed investeren samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad is noodzakelijk om armoede effectief en duurzaam aan te pakken.


Intensieve hulp aan 500 gezinnen
500 (eenouder)gezinnen waarvan de kinderen in hun ontwikkeling belemmerd worden door langdurige armoede krijgen intensieve hulp. Deze stress-sensitieve ondersteuning richt zich op meerdere problemen binnen het gezin, zoals gezondheid, onderwijs, wonen en opvoeding.


Leerstoel effectieve aanpak armoede
Armoede is ook een complex probleem; de armoede-aanpak is gebaseerd op ervaringen uit de stad en op wetenschappelijke inzichten. De komende jaren gaat Rotterdam experimenteren en innoveren, ondersteund door een Rotterdamse leerstoel ‘armoede’ bij een universiteit of hogeschool.


Verbeteren dienstverlening en procedures
Armoede zorgt voor stress. De gemeentelijke dienstverlening gaat hier meer rekening mee houden. Door het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures voor inkomensondersteunende voorzieningen. En door het trainen van medewerkers in stress-sensitieve dienstverlening. Een campagne moet ervoor zorgen dat mensen hun geldproblemen eerder bespreekbaar maken, hulp zoeken en meer gebruik maken van armoederegelingen en ondersteuning van organisaties in de stad.

Schuldenaanpak
Onlangs lanceerde wethouder Grauss al zijn nieuwe schuldenaanpak ‘RESET Rotterdam’, waarmee hij Rotterdammers met schulden perspectief biedt op een schuldenvrije toekomst.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06 – 53 14 87 55 of mfianen@rotterdam.nl