Direct naar de content

Rotterdam gaat seksuele straatintimidatie strafbaar stellen

Per 1 januari 2018 gaat de gemeente Rotterdam de APV wijzigen om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen. Het gaat hierbij om uitlatingen of gedragingen waarmee vrouwen gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd worden of beperkt in hun vrijheid. Denk hierbij aan sissen, schelden, naroepen, om sex vragen, achternalopen of in het nauw drijven van vrouwen.

De sanctie op deze vorm van criminaliteit wordt maximaal 4.100 euro of 3 maanden gevangenisstraf. Vanaf volgende maand (juli) starten Rotterdamse handhavers, vooruitlopend op het verbod, met het constateren van straatintimidatie en het geven van waarschuwingen aan plegers. Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid): "Seksuele straatintimidatie is onacceptabel. Iedereen hoort op straat, waar dan ook, zich veilig te voelen en iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Het feit dat vrouwen zich zo beperkt voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding aanpassen of bepaalde delen van de stad ontwijken, is niet acceptabel. Daarom ligt hier nu dit plan tegen straatintimidatie".

Onderzoek
Eind vorig jaar liet de gemeente uitgebreid onderzoek doen naar het fenomeen straatintimidatie in Rotterdam. De uitkomsten gaven aan dat seksuele straatintimidatie een enorm probleem in de stad is. Zo heeft 84% van de vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Een aanzienlijk deel van de doelgroep past bij voorbaat haar gedrag aan. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt.

Handhaving
Doel van de voorgestelde aanpak is om de overlast aan te pakken en de bewustwording bij zowel slachtoffers, plegers als omstanders te vergroten. Er komt een speciale training voor alle professionals die met de handhaving te maken gaan krijgen. Er worden vier extra (undercover) boa's (bijzondere opsporingsambtenaren) opgeleid die zich gaan toeleggen op de handhaving. We starten met een meldpunt voor slachtoffers en omstanders dat we direct willen gaan koppelen aan het Centrum Seksueel Geweld. Een stadsbrede campagne moet de bewustwording aanwakkeren dat seksuele straatintimidatie niet normaal en niet acceptabel is. Ook wordt plegers via massacommunicatie gewezen op de consequenties van hun gedrag. Van de speciale Invi Armband (armband die bij ontkoppeling direct een ondraaglijke geur verspreidt) zullen door de gemeente 200 exemplaren beschikbaar worden gesteld aan de doelgroep.

Betrokken partners
Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met politie, Erasmus Universiteit, Stichting Stop Straatintimidatie, Stichting JOZ, Centrum voor Seksueel Geweld, diverse Rotterdamse maatschappelijke organisaties en de gemeente Rotterdam.
De gemeente overweegt om na seksuele straatintimidatie ook voor het belagen van homo's, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders een aparte aanpak op te stellen.

Hier vindt u het plan Aanpak Seksuele Straatintimidatie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl