Direct naar de content

Rotterdam gaat harder optreden tegen woonoverlast

Concept Actieplan Woonoverlast 2015-2018

Meer toezicht achter de voordeur door 25 extra interventieambtenaren, de introductie van Skaeve Huse voor notoire overlastgevers en sneller reageren op meldingen zijn een aantal nieuwe maatregelen waarmee woonoverlast in Rotterdam wordt aangepakt. Het concept Actieplan Woonoverlast is vandaag door wethouder Joost Eerdmans voor advies aangeboden aan de gebiedscommissies.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid): "We accepteren niet dat mensen in Rotterdam moeten leven met de overlast van hun buren. We voorkomen zoveel mogelijk dat situaties uit de hand lopen en als dat helaas wel zo is dan beëindigen we die situaties zo snel mogelijk door hard op te treden tegen de dader. Zo komen er de komende jaren 25 extra interventieambtenaren bij om misstanden achter de voordeur op te sporen en daarop te handhaven."

Rotterdam wil nieuwe bewoners met een woonoverlast of crimineel verleden weren uit overbelaste wijken. Nu worden aspirant huurders in een aantal wijken alleen gescreend op een overlast verleden. Naar verwachting kan er medio 2015 gescreend worden op zowel een overlastgevend als een crimineel verleden door de wetswijziging van de landelijke Rotterdamwet. Ook de ervaringen die wooncorporaties hebben met het vestigen van mensen met dezelfde leefstijl in bepaalde wijken worden gebruikt om woonoverlast te voorkomen.

Stoppen van overlast
Burenruzies worden veelal opgelost door buurtbemiddeling of mediation, dit is vanaf 1 januari 2015 in heel Rotterdam beschikbaar. Wooncorporaties worden gestimuleerd om privaatrechtelijke gedragsaanwijzingen in te zetten. Bij de gedragsaanwijzingen kan een rechter overgaan tot het ontbinden van het huurcontract en ontruiming van de woning als de afspraken niet worden nagekomen door de huurder. Om overlastgevende woningeigenaren ook een gedragsaanwijzing te kunnen opleggen ondersteunt de gemeente het initiatiefvoorstel van Kamerlid Dijkhoff waardoor een bestuurlijke gedragsaanwijzing zoals een bezoekersverbod na een bepaald tijdstip mogelijk wordt.

Skaeve Huse
Bij zeer ernstige woonoverlast verhuist de dader en niet het slachtoffer. Voor notoire ernstige overlastgevers komen er Skaeve Huse. In meerdere Nederlandse gemeenten zijn goede ervaringen met Skaeve Huse, onder andere in Tilburg en Arnhem. Een locatiestudie voor 10 tot 20 Skaeve Huse wordt in 2015 afgerond. De bewoners van de Skaeve Huse kunnen uiteindelijk bij goed gedrag terugkeren in normale woonwijken.

Melden
Voor een effectieve aanpak van woonoverlast is het belangrijk dat Rotterdammers woonoverlast melden. Dit kan via woonoverlast@rotterdam.nl, de website van de gemeente Rotterdam en 14010. Een woonoverlastmelding wordt binnen 3 dagen opgepakt. 

Gebiedscommissies
Het concept Actieplan Woonoverlast 2015-2018 is aangeboden aan de gebiedscommissies. De gebiedscommissies hebben tot 30 januari 2015 de tijd om een advies uit te brengen. Daarna worden de adviezen verwerkt en het actieplan vastgesteld door het college van B en W en aangeboden aan de gemeenteraad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl