Direct naar de content

Rotterdam gaat energiearmoede actief bestrijden

Rotterdam gaat actief inzetten op het bestrijden van energiearmoede. Met het ‘Raadsakkoord Energietransitie’ presenteert Rotterdam vandaag de uitgangspunten voor haar lokale klimaataanpak. In het voorstel staat de strategie om van Rotterdam in 2050 een klimaatneutrale stad te maken.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) ziet energiearmoede als het belangrijkste risico als Rotterdam niet op tijd begint met de transitie. “De gasprijs is dit jaar al omhoog gegaan en zal de komende jaren nog verder stijgen. We willen voorkomen dat dit leidt tot energiearmoede. Daarom zetten we de komende jaren actief in op het ondersteunen van Rotterdammers bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone energiebronnen”.

Raadsakkoord
Het Raadsakkoord Energietransitie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenteraad. Het tegengaan van energiearmoede is een belangrijke prioriteit van de raad. Een ander belangrijk uitgangspunt in het voorstel is om de energietransitie in te zetten als vliegwiel voor nieuwe bedrijvigheid en extra werkgelegenheid. “We willen van de haven een hub maken voor het bouwen en onderhouden van grote windmolenparken op zee, dat gaat voor Rotterdam duizenden banen opleveren. Ook het isoleren van woningen en het installeren van zonnepanelen levert veel extra werk op”, verwacht Bonte.

Energietransitie biedt kansen
De uitdagingen in Rotterdam zijn groot. Rotterdam ligt middenin een rivierdelta dus de gevolgen van klimaatverandering komen in Rotterdam eerder maar ook extra hard aan. Daarnaast is Rotterdam verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de nationale CO2-uitstoot. Dit geeft Rotterdam extra verantwoordelijkheid maar biedt ook nieuwe kansen. Rotterdam investeert daarom nu al in het energiezuinig en aardgasvrij maken van 15.000 woningen en in het havengebied staan eind dit jaar naar verwachting 72 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 217 megawatt. De op te wekken elektriciteit van deze windturbines is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 140.000 huishoudens. Om alle Rotterdamse huishoudens van schone elektriciteit te voorzien is er in 2030 is er een verdubbeling van dit aantal turbines nodig. Het stadsbestuur wil in 2030 tenminste 100.000 daken hebben voorzien van zonnepanelen.

Van landelijke naar lokale doelstellingen
Landelijk moet de CO2-uitstoot met 49% worden teruggebracht in 2030. Daarvoor zijn vergaande en ingrijpende maatregelen nodig want Rotterdam is nu nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Rotterdam heeft de klimaatambities van Parijs vertaald naar lokale doelstellingen. In 2022 moet de jaarlijkse uitstoot in Rotterdam omgebogen zijn naar een dalende trend. In 2030 moet de uitstoot 49% lager zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Rotterdam klimaatneutraal zijn.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Harbers, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 13 85 32 73 of j.harbers@rotterdam.nl