Direct naar de content

Rotterdam gaat de strijd aan met foute incassopraktijken

De gemeente Rotterdam gaat inwoners helpen met het aanpakken van oneerlijke incassopraktijken. Via de website van de gemeente kunnen Rotterdammers voortaan malafide incassopraktijken melden bij de ACM. Dat is de organisatie die toezichthouder is op de incassobranche. Daarnaast komt er via de website informatie over malafide incasseerders beschikbaar. Ook worden schuldhulpverleners met een toolkit geholpen bij het herkennen en tegengaan van malafide incassopraktijken.

Verantwoordelijk wethouder Grauss (CU/SGP): “De laatste jaren regent het klachten over malafide incassobureaus, die mensen in een kwetsbare positie duperen. Wij willen als gemeente stappen zetten om foute incassopraktijken waarvan Rotterdammers de dupe zijn, te stoppen.”

Naast het tegengaan van malafide incassopraktijken gaat Rotterdam ook zelf het goede voorbeeld geven. Het op sociale wijze incasseren van schulden wordt daarom het uitgangspunt.

Wethouder Grauss: “Als gemeente geven wij graag het goede voorbeeld. Onze inwoners mogen erop rekenen dat wij hen met respect behandelen. Als Rotterdammers betalingsproblemen hebben dan gaan we samen kijken naar een goede oplossing.”

Incasso-opdrachten worden voortaan alleen nog maar aanbesteed aan organisaties die sociaal incasseren.

Schuldeiserscoalitie
Rotterdam heeft het voornemen zich aan te sluiten bij de schuldeiserscoalitie. Daarmee verbindt de gemeente zich aan een aantal principes die vastgelegd zijn in het Ethisch Manifest. De gemeente belooft onder andere om mensen met betalingsproblemen door te verwijzen naar een schuldhulpverlener. Ook wordt er met mensen die nog niet kunnen maar wel willen betalen een goede oplossing gezocht voor hun probleem. Mensen met een betalingsachterstand worden met respect behandeld en kunnen op de website duidelijke informatie vinden over wat er gebeurt als ze niet betalen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn van Goethem, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06 2836 2889,
 m.vangoethem@rotterdam.nl