Direct naar de content

Rotterdam gaat de hoogte in met daklandschappen

Rotterdam wil de ruimte in de stad beter benutten met publieke ruimten bovenop bestaande en nieuwe gebouwen. Met de energietransitie, klimaatadaptatie en sociale opgaven wordt het steeds drukker op elke vierkante meter. Een belangrijke oplossing voor de schaarste aan binnenstedelijke ruimte is het benutten van 18 km2 aan platte daken. Wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Arno Bonte (Duurzaamheid) presenteerden vandaag het Multifunctionele Dakenprogramma.

,,De gemeente Rotterdam heeft tot 2040 ruim 50.000 extra woningen nodig. De nieuwe bewoners van die woningen hebben behoeft aan groen, buitenruimte, sport, rust en parken. Ruimte daarvoor is schaars, maar de stad heeft nog een groot areaal aan platte daken. Daarop kunnen we een nieuwe stadslaag maken voor multifunctioneel gebruik’’, zegt wethouder Bas Kurvers.

“Rotterdam is plattedakenhoofdstad van Nederland. Nu liggen de meeste daken er nog kaal bij. Terwijl daken veel kansen bieden voor opvang van regen door groen, het plaatsen van zonnepanelen, een dakpark of een combinatie daarvan. We hebben de ambities om Rotterdam de duurzaamste stad van Nederland te maken en de daken kunnen daarin een belangrijke rol spelen”, aldus wethouder Arno Bonte.

De gemeente Rotterdam is al decennia voorloper als het gaat om groene daken. Er ligt al 360.000 m2 aan groen en 168.000 m2 aan zonnepanelen op de Rotterdamse daken, voor opvang van water en opwekken van duurzame energie. Maar er kan meer.

Van groen tot blauw
Op papier krijgt elke dakfunctie een eigen kleur. Van groen voor vergroening en meer biodiversiteit, tot blauw voor waterberging en paars voor woondaken. Deze indeling ondersteunt alle partijen bij de plannen die moeten zorgen voor diversiteit op de daken. De bedoeling is ‘gouden combinaties’ te maken door verschillende functies te combineren.

Aanpak
Bij het aanleggen van een daklandschap, werkt de gemeente samen met tal van andere organisaties en Rotterdammers. Van bewonersorganisaties tot energieleveranciers. Het uitgangspunt is dat we Rotterdammers ondersteunen die met positieve energie aan de slag willen met een dak. De gemeente informeert, betrekt, stimuleert te investeren, maar ontwikkelt ook beleid en past wet- en regelgeving aan om het gebruik van daken te stimuleren. Ook innovatie van nieuwe toepassingen is een belangrijk onderdeel.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06-28489454 of mm.keunen@rotterdam.nl Of met Diane Bouhuijs, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06-38319244 of d.bouhuijs@rotterdam.nl